25 Cdo 4556/2015
Datum rozhodnutí: 06.11.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 4556/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce Mgr. P. M. , proti žalovanému D. M. , zastoupeného městem Hořice jako opatrovníkem, vedené u Okresního soudu Jičíně pod sp. zn. 11 C 158/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soud v Hradci Králové ze dne 22. září 2014 č. j. 19 Co 344/2014-214, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 9. 2014 č. j. 19 Co 344/2014-214, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř., neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.) přes výzvu a poučení soudu, přičemž návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů byl zamítnut usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 1. 6. 2015, č. j. 11 C 158/2005-262, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 7. 2015, č. j. 25 Co 257/2015-270.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 6. listopadu 2015

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu