25 Cdo 4364/2015
Datum rozhodnutí: 16.02.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.25 Cdo 4364/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobců a) J. V. , zemřelého dne 25. 11. 2014 , a b) L. Š. , proti žalovanému Mgr. I. T. , zastoupenému JUDr. Ondřejem Michnou, advokátem se sídlem Nový Jičín, Myslbekova 1722/11, o náhradu škody 69.000 Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 87/2011, o dovolání žalobkyně b) proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 11. 2013, č.j. 1 Co 242/2014-580, k návrhu žalovaného na vydání opravného usnesení, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 2016 (chybně datované dnem 19. ledna 2015), č.j. 25 Cdo 4364/2015-749, se opravuje tak, že datum vydání správně zní: 19. ledna 2016 . Odůvodnění:
Ve shora uvedeném usnesení Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě, když jako datum vydání bylo uvedeno 19. ledna 2015, ač usnesení bylo ve skutečnosti vydáno dne 19. ledna 2016. Tuto chybu proto předseda senátu Nejvyššího soudu tímto usnesením opravil podle § 164 a § 243c o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. února 2016
JUDr. Robert Waltr
předseda senátu