25 Cdo 4163/2011
Datum rozhodnutí: 12.04.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
25 Cdo 4163/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce JUDr. J. V. , zastoupeného Mgr. Petrou Beaver, advokátkou, se sídlem Praha 4, Boleslavova 3, proti žalované GEFION s.r.o. v likvidaci (dříve FINEP Mazanka s. r. o.), IČO 267 69 689 , se sídlem Praha 1, Václavské nám. 846/1, zastoupené JUDr. Marií Oswaldovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Bílkova 4, o 527.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 93/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. června 2011, č.j. 3 Cmo 372/2010-135, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 20. 6. 2011, č.j. 3 Cmo 372/2010-135, potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2010, č.j. 2 Cm 93/2008-80, kterým soud prvního stupně uložil žalované zaplatit žalobci 527.000,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním, které vzala podáním ze dne 4. 11. 2011 (č.l. 168), zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud rozhodl dle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2012
JUDr. Robert Waltr, v. r. předseda senátu