25 Cdo 4054/2015
Datum rozhodnutí: 12.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 4054/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně R. V. , zastoupená JUDr. Bedřichem Hájkem, advokátem se sídlem v Kadani, Boženy Němcové 70, proti žalovanému K. J. , zastoupenému JUDr. Janou Martinů, advokátkou se sídlem v Klášterci nad Ohří, Zahradní 253, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 21, IČO 47116617, o zaplacení 353.622,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 21 C 34/2009, o dovolání vedlejší účastnice na straně žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. dubna 2015, č. j. 12 Co 243/2014-150, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud odmítl dovolání vedlejší účastnice proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 4. 2015, č. j. 12 Co 243/2014-150, podle § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o.s.ř. za použití § 243f odst. 2 o.s.ř., neboť podle ustálené judikatury dovolacího soudu není vedlejší účastník k podání dovolání ve věci samé oprávněn (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 162/2003, publikované pod č. 3/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále též jen Sbírka ). Mimořádný opravný prostředek může podat jen proti výroku rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o právu či povinnosti vedlejšího účastníka k náhradě nákladů řízení (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 25 Cdo 644/2014, č. 94/2014 Sbírky). O takový případ se zde nejedná, neboť vedlejší účastnice dovoláním napadá mezitímní rozsudek, v němž se o nákladech řízení nerozhoduje, a je tedy zřejmé, že dovolání podala osoba, která k tomu oprávněna není.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodováno nebylo, neboť řízení pokračuje a o všech nákladech řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 12. října 2015 JUDr. Petr Vojtek předseda senátu