25 Cdo 4047/2011
Datum rozhodnutí: 12.01.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
25 Cdo 4047/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce M. Z. , o provedení opravy zdi, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 8 Nc 265/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. července 2011, č. j. 57 Co 314/2011-27, takto: Dovolání se odmítá. Odůvodnění: Žalobce podal (posuzováno podle obsahu) dovolání proti usnesení ze dne 27. 7. 2011, č. j. 57 Co 314/2011-27, jímž Krajský soud v Ostravě podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl jeho odvolání proti usnesení ze dne 14. 6. 2011, č. j. 8 Nc 265/2011-17, jímž Okresní soud v Opavě odmítl podání doručené soudu dne 6. 5. 2011, doplněné dalšími podáními; odvolací soud shledal odvolání neprojednatelným pro absenci odvolacího důvodu a návrhu.

Protože dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně pro neodstranění vad odvolání (§ 211 a § 43 odst. 2 o. s. ř.), není podle zákona přípustné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 29 Odo 381/2005, publikované pod C 4704 v Souboru civilních rozhodnutí NS, C. H. BECK), Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž bylo nutno se zabývat splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele advokátem (§ 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.). Podle § 243c odst. 2 o. s. ř. odůvodnění obsahuje pouze stručný výklad důvodů, pro které je dovolání nepřípustné.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť není-li pro nejasnost podání navrhovatele zřejmé, kdo je dalším účastníkem řízení, nepřichází náhrada nákladů řízení mezi účastníky pojmově v úvahu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2012
JUDr. Petr Vojtek, v. r. předseda senátu