25 Cdo 3942/2015
Datum rozhodnutí: 02.03.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.25 Cdo 3942/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobců a) A. C. a b) V. C., zastoupených JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Bolzanova 1, proti žalované Česko - německé horské nemocnici Krkonoše, s.r.o. , IČO 64827232, se sídlem Praha 4, Závišova 2518/20, zastoupené JUDr. Miroslavem Vojtěchem, advokátem se sídlem Včelná, Družstevní 398, za účasti vedlejší účastnice na straně žalované České pojišťovny a. s., IČO 45272956, se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 21 C 242/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 7. 2012, č.j. 51 Co 397/2009-92, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 2016 (chybně datovaný dnem 19. ledna 2015), č.j. 25 Cdo 3942/2015-130, se opravuje tak, že datum vydání správně zní: 19. ledna 2016 . Odůvodnění:
Ve shora uvedeném rozsudku Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě, když jako datum vydání bylo uvedeno 19. ledna 2015, ač rozsudek byl ve skutečnosti vydán dne 19. ledna 2016. Tuto chybu proto předseda senátu Nejvyššího soudu tímto usnesením opravil podle § 164 a § 243c o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. března 2016
JUDr. Robert Waltr
předseda senátu