25 Cdo 3806/2016
Datum rozhodnutí: 18.11.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 3806/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně J. M., zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Bolzanova 1615/1, proti žalované České kanceláři pojistitelů , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1724/129, IČO 70099618, zastoupené Mgr. Robertem Tschöplem, advokátem se sídlem v Praze 4, Pod křížkem 428/4, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 361/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2013, č. j. 72 Co 443/2012-186, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2013, č. j. 72 Co 443/2012-186, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť dovolání bylo podáním ze dne 14. 11. 2016 vzato zcela zpět. Je třeba upřesnit, že v této fázi jde o dovolací řízení proti citovanému rozhodnutí v části výroku, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně, a ve výrocích o náhradě nákladů řízení a o zaplacení soudního poplatku (v tomto rozsahu byl rozsudek dovolacího soudu zrušen nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 46/16), zatímco výrok II. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2015, č. j. 25 Cdo 2487/2013-214, jímž bylo dovolání žalované proti potvrzující části výroku rozsudku odvolacího soudu odmítnuto, zůstal nedotčen.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 18. listopadu 2016

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu