25 Cdo 3733/2012
Datum rozhodnutí: 26.02.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
25 Cdo 3733/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně D. P., zastoupené JUDr. Zdeňkem Matisem, advokátem se sídlem Poděbrady, Táboritská 811/20, proti žalovanému C. Č., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 9 C 108/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. 11. 2011, č. j. 23 Co 397/2011-485, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Nymburce rozsudkem ze dne 23. 8. 2011, č. j. 9 C 108/2008-457, zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala po žalovaném zaplacení částek 260.316,- Kč s příslušenstvím, 1.560,- Kč a 8.000,- Kč měsíčně, počínaje 1. 2. 2008 a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky i vůči státu.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. 11. 2011, č. j. 23 Co 397/2011-485, změnil rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku o věci samé tak, že uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni 130.158,- Kč s příslušenstvím a dále 780,- Kč, v zamítnuté částce 130.158,- Kč s příslušenstvím a 780,- Kč rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, v částce 8.000,- Kč měsíčně od 1. 2. 2008, jakož i v souvisejících výrocích o nákladech řízení rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení.

Proti měnícímu výroku rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 4. 12. 2012, doručeným dovolacímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, vzal zpět.

Protože rozsudek odvolacího soudu byl vydán dne 8. 11. 2011, postupoval Nejvyšší soud podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.).

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak vyjádření žalované k dovolání s přihlédnutím k jeho obsahu nelze považovat za účelně vynaložené náklady k bránění práva (§ 142 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2013JUDr. Marta Škárová, v. r.
předsedkyně senátu