25 Cdo 3613/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.25 Cdo 3613/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce M. R. , zastoupeného JUDr. Pavlem Cyrnerem, advokátem se sídlem v Prostějově, Havlíčkova 2959/7, proti žalovanému Z. D. , zastoupenému JUDr. Jiřím Černoškem, advokátem se sídlem v Prostějově, Komenského 1586/23, o vyklizení nemovitosti a zaplacení 64.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 5 C 229/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2013, č. j. 44 Co 49/2012-105, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2013, č. j. 44 Co 49/2012-105, není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o.s.ř., neboť napadeným výrokem rozsudku odvolacího soudu bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši 46.500,- Kč s příslušenstvím, tedy o plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (výrok o vyklizení, jímž bylo žalobě vyhověno, není dovoláním žalobce dotčen stejně jako výrok o platební povinnosti žalovaného ve výši 18.000,- Kč).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2013


JUDr. Petr Vojtek předseda senátu