25 Cdo 3574/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 3574/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně A. R. , zastoupené JUDr. Petrem Kocurem, advokátem se sídlem v Orlové, Osvobození 829, proti žalovanému Statutárnímu městu Havířov , se sídlem úřadu v Havířově, Svornosti 86/2, IČO 00297488, za účasti České pojišťovny a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČO 45272956, jako vedlejší účastnice na straně žalovaného, o 278.325,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 107 C 18/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2013, č. j. 11 Co 167/2013-93, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2013, č. j. 11 Co 167/2013-93, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Dovolatelka zpochybňuje skutková zjištění soudů obou stupňů ohledně stavu chodníku, na němž po pádu utrpěla zranění, a ohledně předvídatelnosti snížené schůdnosti v důsledku povětrnostních vlivů; skutkovými námitkami však přípustnost dovolání založit nelze (§ 241a odst. 1 o.s.ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2013 JUDr. Petr Vojtek předseda senátu