25 Cdo 3520/2009
Datum rozhodnutí: 30.03.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
25 Cdo 3520/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Národního muzea, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 68, IČ: 00023272, zastoupeného JUDr. Jiřím Kovandou, advokátem se sídlem v Praze 1, Betlémské nám. 2, proti žalované Komerční pojišťovně, a. s., se sídlem v Praze 8, Karolínská 1/650, IČ: 63998017, zastoupené JUDr. Jaroslavem Hrouzkem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Panská 6, o 4.020.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 90/2004, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. ledna 2009, č. j. 15 Co 515/2008-134, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalovaná podala dovolání proti rozsudku ze dne 13.1. 2009, č. j. 15 Co 515/2008-134, jímž Městský soud v Praze potvrdil rozsudek ze dne 15. 5. 2008, č. j. 12 C 90/2004-114, kterým Obvodní soud pro Prahu 8 vyslovil, že nárok je po právu s tím, že o výši nároku a o náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku. Podáním ze dne 2. 3. 2010 vzala žalovaná dovolání zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 o.s.ř. za situace, kdy se účastníci práva na náhradu nákladů řízení vzdali.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2010
JUDr. Petr Vojtek,v. r. předseda senátu