25 Cdo 3456/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 3456/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. Č. , proti žalovaným 1) JUDr. P. M., LL.M. , advokátovi se sídlem v Praze 1, Perlová 371/5, a 2) DLA Piper Prague LLP , organizační složce zahraniční právnické osoby se sídlem tamtéž, IČO 28518659, o 121,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 13 C 37/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2013, č. j. 68 Co 295/2013-33, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2013, č. j. 68 Co 295/2013-33, není podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné, neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Namítá-li dovolatel, že odvolací soud v rámci rozhodování o žádosti o osvobození od soudního poplatku nedostatečně a nesprávně zjistil jeho majetkové poměry, zpochybňuje závěry odvolacího soudu nikoliv po stránce právní, nýbrž prostřednictvím polemiky se skutkovými zjištěními, na nichž je právní závěr založen; tím však přípustnost dovolání založit nelze (§ 241a odst. 1 o.s.ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2013 JUDr. Petr Vojek předseda senátu