25 Cdo 3406/2013
Datum rozhodnutí: 17.12.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201325 Cdo 3406/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou ve věci žalobkyně M. V., proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, IČO 41197518, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 38 C 188/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 14. 2. 2013, č. j. 60 Co 5/2013-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 14. 2. 2013, č. j. 60 Co 5/2013-43, neboť dovolatelka ani dodatečně nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2013
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu