25 Cdo 3273/2014
Datum rozhodnutí: 27.11.2015
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 164 o. s. ř.25 Cdo 3273/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce V. Š. , zastoupeného JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem v Praze 5, Štefánikova 75/48, proti žalovaným 1) J. W. , zastoupené Mgr. Evou Durdilovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Slezská 2232/144, 2) A. J. , 3) M. K. , zastoupené JUDr. Jindřichem Pelouchem, advokátem se sídlem v Berouně, Seydlovo nám. 30/6, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 16/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2014, č. j. 25 Co 36/2014-190, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2015, č. j. 25 Cdo 3273/2014-255, se v záhlaví opravuje jméno zástupce třetí žalované tak, že namísto JUDr. Jiřím Pelouchem správně zní: JUDr. Jindřichem Pelouchem .
Odůvodnění:
Ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 16/2012 rozhodl Nejvyšší soud dne 23. září 2015 usnesením č. j. 25 Cdo 3273/2014-255. V záhlaví tohoto usnesení bylo nesprávně uvedeno jméno zástupce žalované 3), které správně zní: JUDr. Jindřich Pelouch. Proto byla tímto opravným usnesením podle § 164 o. s. ř. provedena oprava zřejmé nesprávnosti (§ 243b o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2015


JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu