25 Cdo 3119/2014
Datum rozhodnutí: 03.10.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 bod 1. o. s. ř., § 243b o. s. ř.25 Cdo 3119/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně Intrum Justitia, s.r.o. , se sídlem v Praze 9, Prosecká 64, IČO 25083236, zastoupené Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem v Praze 4, 7. května 26, proti žalovanému JUDr. M. P. , o 5.441,30 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 289/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19. června 2013, č. j. 22 C 289/2006-115, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Žalovaný podal dovolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19. 6. 2013, č. j. 22 C 289/2006-115, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně. Dovolání je však mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že žalobce směřuje dovolání" výslovně přímo proti rozsudku soudu prvního stupně, nikoliv proti rozsudku soudu odvolacího, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí.

Protože je nedostatek funkční příslušnosti neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud (předsedou senátu podle § 243f odst. 2 o.s.ř.) řízení o dovolání" proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19. 6. 2013, č. j. 22 C 289/2006-115, které touto vadou trpí, podle § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 243b o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. října 2014

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu