25 Cdo 2837/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201325 Cdo 2837/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce F. B., proti žalovanému J. P., zastoupenému obecným zmocněncem J. P., o 7.231,- Kč a o vzájemném návrhu, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 116 C 121/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2013, č. j. 23 Co 19/2013-136, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 28. 3. 2013, č. j. 23 Co 19/2013-136, potvrdil usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 16. 11. 2012, č. j. 116 C 121/2010-128, kterým bylo podle ustanovení § 104 o. s. ř. zastaveno řízení o vzájemném návrhu žalovaného na zaplacení částek 7.452,- Kč, 600,- Kč a 480,- Kč, neboť návrh byl podán osobou neoprávněnou.

Žalovaný podal proti tomuto usnesení krajského soudu dovolání.

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu však není podle § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II bod 1 zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o. s. ř. ), přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč.

Dovolání, jehož přípustnost je vyloučena, Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. listopadu 2013

JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu