25 Cdo 2801/2015
Datum rozhodnutí: 22.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 2801/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce Z. P. , o ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 0 Nc 1208/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. února 2015, č. j. 10 Co 43/2015-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Karlových Varech usnesením ze dne 6. ledna 2015, č. j. 0 Nc 1208/2014-26, zamítl návrh dovolatele, aby mu byl ve věci podání žaloby o náhradu škody a vynaložených nákladů proti MUDr. J. K. ustanoven právní zástupce.

K odvolání dovolatele Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 5. února 2015, č. j. 10 Co 43/2015-39, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 13. května 2015 vzal zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu žalobce Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. září 2015
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu