25 Cdo 2555/2007
Datum rozhodnutí: 24.07.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 2555/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce M. T., zast. advokátem, proti žalované I. a.s., zast. advokátem, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované K., p., a.s., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 17 C 97/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. ledna 2007, č.j. 16 Co 356/2006-107, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud ve Frýdku - Místku rozsudkem ze dne 20. 9. 2006, č.j. 17 C 97/2005-88, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 144.334,- Kč s příslušenstvím, žalobu ohledně částky 144.334,- Kč s příslušenstvím zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky i vůči státu.


K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 18. 1. 2007, č.j. 16 Co 356/2006-107, rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku změnil jen tak, že žalované uložil povinnost zaplatit žalobci částku 72.167,- Kč s příslušenstvím, ve zbytku rozsudek v tomto výroku potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů ve vztahu mezi účastníky i vůči státu.


Žalobce podal proti tomuto rozsudku dovolání, které posléze vzal podáním ze dne 19. 4. 2007 (podaným u Okresního soudu ve Frýdku - Místku dne 23. 4. 2007) v plném rozsahu zpět.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2, věty první o. s. ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ale žalované ani vedlejšímu účastníkovi v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. července 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu