25 Cdo 2495/2013
Datum rozhodnutí: 18.09.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 2495/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně BigBoard Praha, a.s. , se sídlem v Praze 4, Štětkova 1638/18, IČO 24226491, zastoupené prof. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 13, proti žalovanému JUDr. J. C. , zastoupenému Mgr. Tomášem Linhou, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 18, o zaplacení 423.524,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 9 C 201/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2013, č. j. 51 Co 221/2012-273, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2013, č. j. 51 Co 221/2012-273, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Dovolatel pouze zdůrazňuje, že jednal v dobré víře, když vycházel ze stavu v katastru nemovitostí, ačkoli odvolací soud své rozhodnutí založil na jeho povinnosti postupovat s odbornou péčí a učinit dotaz na Pozemkový úřad.

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. září 2013
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu