25 Cdo 2295/2002
Datum rozhodnutí: 18.12.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 2295/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně S. P., zastoupené advokátem, proti žalovanému Z. K., o náhradu majetkové újmy, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 5 C 365/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. května 2002, č. j. 18 Co 29/2002-154, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2, věty první, o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože dovolání nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu