25 Cdo 2191/2003
Datum rozhodnutí: 18.12.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 2191/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce Z. P., a. s., proti žalovanému J. J., zastoupenému advokátkou, o 1.494.548,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 40/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 2. 2003, č. j. 20 Co 442/2001-73, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud neshledal dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustným, neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění (§ 243c odst. 2 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalobci v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2003JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu