25 Cdo 2159/2014
Datum rozhodnutí: 30.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201325 Cdo 2159/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobce M. K. proti žalovanému JUDr. V. P. , o neúplném podání, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 12 C 21/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. srpna 2013, č. j. 11 Co 892/2013-31, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění: Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 28. 8. 2013, č. j. 11 Co 892/2013-31, potvrdil usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 3. 6. 2013, č. j. 12 C 21/2013-17, jímž soud prvního stupně odmítl žalobu žalobce, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, které podáním ze dne 7. 1. 2014, soudu prvního stupně doručeným 8. 1. 2014, vzal zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil. Postupoval přitom podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., neboť žalovanému, který svým chováním zastavení řízení nezavinil, žádné náklady v této fázi řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 30. července 2014

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu