25 Cdo 2126/2008
Datum rozhodnutí: 14.07.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.25 Cdo 2126/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobkyň
a) Z. K.
,
b) J. K.
, obou zastoupených JUDr. Evou Ronzovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Americká 15, proti žalované
České republice Ministerstvu financí
, se sídlem Praha 2, Letenská 15, o 16.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 9 C 102/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2007, č.j. 28 Co 316/2007-55, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 5. 6. 2007, č.j. 28 Co 316/2007-55, potvrdil rozsudek Okresního soudu Praha-východ ze dne 15. 12. 2006, č.j. 9 C 102/2005-35, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení 16.000.000,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce O. Č., včas dovolání. Dne 9. 10. 2009 O. Č. zemřel.


Usnesením zdejšího soudu ze dne 1. 2. 2011, č.j. 25 Cdo 2126/2008-105, bylo rozhodnuto, že na místě žalobce bude v řízení pokračováno se Z. K., a s J. K., neboť v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. 4. 2010, č.j. 34 D 2683/2009-25, jímž byla schválena dohoda dědiců, nebylo uvedeno, která z dědiček převzala práva, o něž v řízení jde.


V podání doručeném Nejvyššímu soudu dne 23. 2. 2011 se žalobkyně b) vyjádřila, že o předmětném řízení jí není nic známo, a proto v řízení o dovolání nechce pokračovat. V podání doručeném Nejvyššímu soudu dne 10. 6. 2011 upřesnila svůj předchozí přípis ze dne 1. 3. 2011 tak, že bere dovolání zpět. V podání doručeném Nejvyššímu soudu téhož dne se ke zpětvzetí dovolání připojila také žalobkyně a). Obě žalobkyně současně shodně navrhly, aby řízení o dovolání bylo zastaveno.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelek Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobkyně sice z procesního hlediska zavinily, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 14. července 2011

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu