25 Cdo 2057/2011
Datum rozhodnutí: 13.07.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
25 Cdo 2057/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. K. , zastoupeného JUDr. Pavlem Škvrnou, advokátem se sídlem v Brně, Koniklecová 8, proti žalovaným 1) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 1, Templová 747, IČO 47116617, zastoupené JUDr. Janem Součkem, advokátem se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 3, a 2) M. J. , o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 96/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. ledna 2011, č. j. 14 Co 406/2010-194, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 26. 5. 2009, č. j. 20 C 96/2006-136, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 1. 10. 2009, č. j. 20 C 96/2006-162, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zaplacení částky 633.600,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky a vůči státu. K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 1. 2011, č. j. 14 Co 406/2010-194, rozsudek soudu prvního stupně v částce 303.840,- Kč potvrdil, ve zbývající části jej změnil tak, že žalovaným uložil společně a nerozdílně zaplatit částku 329.760,- Kč, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 11. 4. 2011 doručeným téhož dne soudu prvního stupně vzal zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovaným v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2011

JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu