25 Cdo 1905/2008
Datum rozhodnutí: 05.06.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1905/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně S. S., proti žalovanému J. H., zastoupenému advokátem, za účasti K., p., a.s., jako vedlejší účastnice na straně žalovaného, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 10 C 239/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. května 2007, č. j. 25 Co 161/2007-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Praha-západ rozsudkem ze dne 14. 2. 2007, č. j. 10 C 239/2006-51, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala (z titulu náhrady škody na zdraví) na žalovaném zaplacení 12.144,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky.K odvolání žalobkyně Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 5. 2007, č. j. 25 Co 161/2007-79, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudu obou stupňů.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání, které prostřednictvím ustanoveného zástupce podáním doručeným soudu prvního stupně dne 25. 4. 2008 vzala v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobkyně sice zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované ani vedlejšímu účastníku v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. června 2008

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu