25 Cdo 1597/2008
Datum rozhodnutí: 05.06.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

25 Cdo 1597/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně B. P., s. s r. o., proti žalované České republice Ministerstvu financí ČR, o zaplacení 584.444,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 103/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. srpna 2007, č. j. 30 Co 351/2007-49, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 12. 3. 2007, č. j. 22 C 103/2006-40, odmítl žalobu postupem podle § 43 odst. 2 o.s.ř., zamítl návrh žalobkyně na prodloužení lhůty k doplnění žaloby a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Městský soud v Praze usnesením ze dne 8. 8. 2007, č. j. 30 Co 351/2007-49, usnesení soudu prvního stupně ve výrocích o odmítnutí žaloby a o náhradě nákladů řízení potvrdil, odmítl odvolání proti výroku o zamítnutí návrhu na prodloužení lhůty k doplnění žaloby a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 8. 2. 2008 doručeným soudu prvního stupně dne 11. 2. 2008 vzala zpět.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobkyně sice zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované v tomto řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. června 2008


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu