25 Cdo 1587/2014
Datum rozhodnutí: 28.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 1587/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. Č. , proti žalované České republice Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad štolou 3, o 1.173,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 310/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. listopadu 2013, č. j. 19 Co 2676/2013-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 29. 11. 2013, č. j. 19 Co 2676/2013-11 zrušil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 10. 2013, č. j. 30 C 310/2013-6, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost, a věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, které podáním ze dne 27. 3. 2014, soudu prvního stupně doručeným 10. 4. 2014, vzal zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil. Postupoval přitom podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.).

O náhradě nákladů řízení mezi účastníky dovolací soud nerozhodoval, neboť v řízení bude pokračováno před okresním soudem.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. května 2014 JUDr. Petr Vojtek předseda senátu