25 Cdo 1563/2003
Datum rozhodnutí: 17.12.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1563/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce V. Ř., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému P. v. t., a. s., o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 20/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu, č. j. 62 Co 441/2002 - 68, takto:

I. Dovolání se o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud neshledal dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustným, neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění (§ 243c odst. 2 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2003JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu