25 Cdo 1330/2014
Datum rozhodnutí: 26.08.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201325 Cdo 1330/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a Mgr. Miloše Póla v právní věci žalobkyně V. V. , zastoupené JUDr. Klárou A. Samkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 2, Španělská 742/6, proti žalovaným 1) Hlavnímu městu Praze, se sídlem úřadu v Praze 1, Mariánské nám. 2/2, IČO: 00064581, zastoupenému JUDr. Renatou Scholzovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Blanická 1008/28, 2) Městské části Praha 5, se sídlem úřadu v Praze 5, náměstí 14. října 1381/4, IČO: 00063631, zastoupené JUDr. Zdeňkem Jankovským, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 292/15, a 3) Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, IČO: 00005886, za účasti České pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČO: 45272956, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného 1), a Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, IČO: 47116617, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného 3), o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 158/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2013, č. j. 30 Co 210/2013-121, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2013, č. j. 30 Co 210/2013-121, nemá náležitosti podle ustanovení § 237 a § 241a odst. 2, 3 o. s. ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Dovolatelka především zpochybňuje skutkový závěr o stavu chodníku v době úrazu, popisuje místo, kde se úraz stal, a na tomto základě namítá nesprávné právní posouzení existence závady ve schůdnosti. Její námitky tak nesměřují proti právnímu názoru na výklad pojmu závady ve schůdnosti, ale v podstatě proti zjištěnému skutkovému stavu, čímž však nelze přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. založit.

Přípustnost dovolání žalobkyně proti výrokům o náhradě nákladů řízení je pak vyloučena ust. § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť těmito výroky bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. srpna 2014


JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu