25 Cdo 1302/2009
Datum rozhodnutí: 27.05.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 1302/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce H. M., S. r., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) B. d., 2) K. M., a 3) S., a. s., o zaplacení 88.380.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 10 C 702/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. prosince 2006, č. j. 24 Co 529/2006-84, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Krajský soud v Praze usnesením ze dne 27. 12. 2006, č. j. 24 Co 529/2006-84, potvrdil usnesení ze dne 12. 10. 2006, č. j. 10 C 702/2003-77, jímž Okresní soud v Mělníku odmítl podání žalobce došlé soudu dne 30. 7. 2003 ve znění podání došlých ve dnech 19. 1. 2005 a 26. 9. 2005 a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 11. 5. 2009 doručeným téhož dne soudu prvního stupně vzal zpět.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovaným v tomto řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. května 2009


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu