25 Cdo 130/2005
Datum rozhodnutí: 30.03.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 130/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce B., s. p. v likvidaci, zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) P. K. a 2) J. K., o 634.267,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 12 C 283/99, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci, ze dne 26. února 2004, č. j. 30 Co 103/2004-54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Děčíně usnesením ze dne 11. 10. 2001, č. j. 12 C 283/99-16, rozhodl, že v řízení bude pokračovat s J. K. a P. K. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že původní první žalovaný, J. K., nar. 12. 2. 1942, dne 18. 7. 2000 zemřel a P. K. je jeho dědicem.K odvolání druhého žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, usnesením ze dne 26. 2. 2004, č. j. 30 Co 103/2004-54, potvrdil usnesení okresního soudu ve znění, že v řízení bude pokračováno na místě žalovaného 1) J. K., nar. 12. 2. 1942, s P. K., nar. 4. 2. 1969, a odvolání druhého žalovaného odmítl.Proti tomuto usnesení podal druhý žalovaný dne 8. 6. 2004 dovolání, které svým podáním ze dne 1. 3. 2005 vzal výslovně zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť druhý žalovaný sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalobci v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2005

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu