25 Cdo 1258/2002
Datum rozhodnutí: 11.06.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1258/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce I. G., zastoupeného advokátem, proti žalovanému E. S., zastoupenému advokátem, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalovaného Č. p. a. s., o náhradu škody na zdraví, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 6 C 77/95, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. března 2002, č. j. 14 Co 748/2001-273, takto:

Dovolání se odmítá.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud neshledal dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustným [(a přípustnost nelze dovozovat ani podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř.)], neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění (§ 243c odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. června 2003JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu