25 Cdo 1245/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1,4 o. s. ř.25 Cdo 1245/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce Ing. Z. N. , proti žalované R. N. , o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 13/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2014, č.j. 55 Co 302/2014-145, takto:
Dovolací řízení se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 1. 8. 2014, č.j. 55 Co 302/2014-145, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14. 5. 2014, č.j. 28 C 13/2014-128, kterým byl zamítnut návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupen advokátem, dovolání.

Obvodní soud pro Prahu 2 následně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání ve věci zvolil zástupce advokáta, předložil soudu plnou moc pro zvoleného advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně dovolatele poučil, že nebude-li uvedené ve stanové lhůtě splněno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Jelikož dovolatel nesplnil přes uvedené poučení zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř., Nejvyšší soud s přihlédnutím k § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2015


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu