251 NS 31137/2015
_--f-łf ..III-Im '

[písemnnil] Hmm du du +-ułívani schránky

En! 1*I RUČENÍ DD VLASTHÍCH HUHÚU __ UKLADAT rmmmmmm á

*15235~-2015-1* 25 IMS 31 1 EMS-A4 I'J usneseni 'US "LB rem: JDEBf Wabar

Boneăov nad Čumnu 125 382 82 Banoămr nad Čamnu

---I Hmm !nad mamma l-II-I-il-l-illl-rlłIł-Ill-'Ilrllll-'llIII-Ill-IIIIł-l--lI-l.1II-!llqll-lb--I-II-Illl-Ill'llll-.al-i--IHi-qnlllq-ill i" .u i na. '-

--+ Hmmmnmla

-Illl-l-l-IJ|r--IIlllI-rqu-llll-I--aI-I-illh-

Spisová značkaz251NS 31137/2015 Identifikace dotazu:15236-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 09:35 Kontrolu provedlzublá Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzweber anonymizovano , anonymizovano , IČ: TST podnikajíc: ID:WEBER JOSE260468 l 43827080, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Weber, Jo anonymizovano , 43827080

Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 z 1 AAM112R