24 ICm 3196/2011
24 ICm 3196/2011-KSBR 24 INS 8964/2011-C1

Vedoucí kanceláře:

Rozsudek uloženého ve složce incidenty , podsložce rozsudky -podložce odpůľčí jako 3196-Mlčoch-RaMu l/ zveřejnit V insolven. rejstříku (oddíl C l)

2/ doručit zvlášť do DS, pokud není, vyhotovte protokol a zašlete obálkou Typ I:

-zástupce žalobce-JUDr. Zdeněk Zelinka, advokát, Břeclav, T. G. Masaryka 38/10, 690 O -zástupce žalovaněho-JUDr. Oldřich Navrátil, advokát, Kyjov, Svatoborská 363, 697 Ol

V Brně dne 23. května 2016