24 ICm 268/2012
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: 24 ICm 268/2012-103 KSBR 24 INS 15141/2011-C1-14

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v právní věci žalobce: ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova 1438/38, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 27826597, zastoupeného Mgr. Petrem Krátkým, advokátem, se sídlem Jeseník, Masarykovo náměstí 152/18, PSČ 790 01, proti žalovaným: 1) Ing. Jiřímu Skopalíkovi, se sídlem Zlín, Podlesí 5407, PSČ 760 05, jako insolvenčnímu správci dlužnice Lenky Sanžové, zastoupenému Mgr. Liborem Rojarem, advokátem, se sídlem Uherský Ostroh, Veselská 710, PSČ 687 24 a 2) Lence Sanžové, narozené 17. června 1961, bytem Zlín 4, Chelčického 822, PSČ 763 02, vedeno jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Lenky Sanžové, o určení popřené pohledávky

t a k t o:

Usnesení o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku, č. j 24 ICm 268/2012-100, KSBR 24 INS 15141/2011-C1-13, ze dne 5. září 2016, se ruší.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 5. září 2016, č. j.-100, KSBR 24 INS 15141/2011-C1-13, soud zastavil odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku ve výši 2.000 Kč. Usnesení bylo zástupci odvolatele (žalobce) doručeno dne 12. září 2016.

Dne 14. září 2016 odvolatel soudní poplatek ve výši Kč 2.000 Kč zaplatil.

Podle ustanovení § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Protože odvolatel zaplatil soudní poplatek do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku, soud usnesení o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku zrušil.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, žalobci a žalovaným se však doručuje i zvláštním způsobem. isir.justi ce.cz způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 24. října 2016 Mgr. Eva Krčmářová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská