24 Cm 31/2009
Jednací číslo: 24 Cm 31/2009-64

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: FEREX-ŽSO spol. s r.o., Brno, Masarykova 31, PSČ 660 85, identifikační číslo osoby 46962883, zastoupeného JUDr. Igorem Velebou, advokátem, se sídlem v Brně, Soběšická 151, o žalobě žalobce: HORVAN CZ s.r.o., se sídlem v Liberci VII, Horní Růžodol 502, PSČ 460 07, identifikační číslo osoby 25417380, zastoupeného Mgr. Jiřím Douskem, advokátem AK SPOLAK s.r.o. se sídlem v Liberci 2, Chrastavská 273/30, PSČ 460 01, proti žalovanému Ing. Petru Sedláčkovi, se sídlem v Brně, Šumavská 31, PSČ 602 00 jako insolvenčnímu správci dlužníka, zastoupenému JUDr. Ilonou Pokornou, advokátkou, se sídlem v Brně, Jakubská 1, PSČ 602 00, o určení popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 375.463,80 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za žalovaným nevykonatelnou pohledávku ve výši 375.463,80 Kč z titulu smluvní pokuty vyúčtované penalizační fakturou FVP8053. II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 30. listopadu 2009 domáhal se žalobce HORVAN CZ s.r.o. (dále jen žalobce ), aby soud určil, že má za žalovanou JUDr. Janou Barvínkovou, jako insolvenční správkyní dlužníka FEREX-ŽSO spol. s r.o. (dále jen dlužník ), nevykonatelnou pohledávku ve výši 705.225,60 Kč z titulu smluvní pokuty (pohledávka přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka ve výši 705.225,60 Kč byla na přezkumném jednání zjištěna ve výši 329.761,80 Kč a co do částky 375.463,80 Kč přihlášené z titulu penalizační faktury FVP8053 byla popřena žalovanou co do pravosti proto, že žalobce nedoložil nárok na smluvní pokutu a co do výše pro chybný výpočet smluvní pokuty).

Na jednání konaném u soudu dne 12. března 2012 žalobce upřesnil, že se domáhá určení existence na přezkumném jednání žalovanou popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 375.463,80 Kč a doplnil, že smluvní pokuta byla počítána ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

V podání doručeném soudu elektronicky dne 19. března 2012 žalobce doplnil, že smluvní pokutu požaduje za pozdní úhradu faktur č.

70927, 70931, 70933, 70934, 70936, 70937, 70941, 70942, 70944, 70946,70947,70948, 70951, 70953, 70954, 70955, 70959, 70960, 70975, 70964, 70965, 70970, 70971, 70973, 70976, 70977, 70978, 70980, 70981, 70982, 70983, 70984, 70985, 70988, 70994, 70995, 70998, 70999, 71002, 71003, 71004, 71007, 71010, 71012, 71017, 71022, 71024, 71026, 71027, 71033, 71034, 71035, 71041, 71049, 71053, 71056, 71058, 71067, 71068, 71077, 71071, 71072, 71074, 71075, 71079, 71082, 71085, 71086, 71087, 71090, 71094, 71098, 71107, 70940, 71001, 71089, 71096, 71108, 71112 a 71113, konkrétně z částky 7 554,00 Kč od 18.11.2007 do 15.01.2008, ve výši 222,84 Kč, z částky 20 230,00 Kč od 19.11.2007 do 15.01.2008, ve výši 352,00 Kč, z částky 48 781,50 Kč od 22.11.2007 do 11.01.2008 a z částky 10 000,00 Kč od 12.01.2008 do 15.01.2008, v celkové výši 1.263,92 Kč, z částky 229 463,00 Kč od 22.11.2007 do 11.01.2008, ve výši 3 510,78 Kč, z částky 410 689,00 Kč od 22.11.2007 do 11.01.2008, ve výši 6 283,54 Kč, z částky 293 382,50 Kč od 22.11.2007 do 11.01.2008, ve výši 4 488,75 Kč, z částky 294 522,50 Kč od 24.11.2007 do 11.01.2008, ve výši 4 329,48 Kč, z částky 17 308,50 Kč od 24.11.2007 do 11.01.2008, ve výši 424,05 Kč, z částky 151 008,50 Kč od 25.11.2007 do 11.01.2008 a z částky 90 352,50 Kč od 12.01.2008 do 15.01.2008, ve výši 2.282,94 Kč, z částky 15 022,50 Kč od 25.11.2007 do 31.01.2008, ve výši 510,76 Kč, z částky 24 401,00 Kč od 25.11.2007 do 17.04.2008, ve výši 1 769,07 Kč, z částky 159 869,50 Kč od 25.11.2007 do 31.01.2008 a z částky 19 208,57 Kč od 01.02.2008 do 17.04.2008, ve výši 6.175,09 Kč, z částky 14 161,00 Kč od 25.11.2007 do 17.04.2008, ve výši 1.026,67 Kč, z částky 166 157,50 Kč od 29.11.2007 do 15.01.2008, ve výši 2 392,66 Kč, z částky 143 276,00 Kč od 29.11.2007 do 17.04.2008, ve výši 6 060,57 Kč, z částky 73 066,00 Kč od 29.11.2007 do 17.04.2008, ve výši 3 090,69 Kč, z částky 167 353,50 Kč od 01.12.2007 do 15.01.2008, z částky 123 863,50 Kč od 16.01.2008 do 17.04.2008 a z částky 115 416,07 Kč od 18.04.2008 do 13.05.2008, ve výši 6.665,51 Kč, z částky 51 896,00 Kč od 01.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 4.281,42 Kč, z částky 15 827,00 Kč od 01.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 1.305,72 Kč, z částky 110 824,50 Kč od 02.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 5 452,56 Kč, z částky 27 915,00 Kč od 02.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 2.289,03 Kč, z částky 15 022,50 Kč od 03.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 1.224,33 Kč, z částky 16 266,00 Kč od 03.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 1.325,67 Kč, z částky 275 786,00 Kč od 06.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 13 237,72 Kč, z částky 169 099,00 Kč od 06.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 8 116,75 Kč, z částky 1 108 885,00 Kč od 06.12.2007 do 01.01.2008 a ve z částky 34 885,00 Kč od 02.01.2008 do 13.05.2008, ve výši 10.373,88 Kč, z částky 168 071,00 Kč od 07.12.2007 do 15.01.2008, ve výši 2 016,85 Kč, z částky 168 549,00 Kč od 07.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 8 039,78 Kč, z částky 229 708,00 Kč od 07.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 18.261,78 Kč, z částky 39 317,50 Kč od 07.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 3.125,74 Kč, z částky 41 583,50 Kč od 09.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 3.264,30 Kč, z částky 471 364,00 Kč od 09.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 22 201,24 Kč, z částky 225 457,50 Kč od 09.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 10 619,04 Kč, z částky 19 135,00 Kč od 10.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 1.492,53 Kč, z částky 16 571,00 Kč od 13.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 1.267,68 Kč, z částky 183 093,50 Kč od 14.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 8 349,06 Kč, z částky 7 928,00 Kč od 15.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 598,56 Kč, z částky 95 861,50 Kč od 16.12.2007 do 13.05.2008, ve výši 7.189,61 Kč, z částky 166 600,00 Kč od 17.12.2007 do 13.05.2008 a z částky 81 085,47 Kč od 14.05.2008 do 15.05.2008, ve výši 7.494,48 Kč, z částky 444 096,00 Kč od 17.12.2007 do 15.05.2008, ve výši 20 117,54 Kč, z částky 196 588,00 Kč od 17.12.2007 do 15.05.2008 a z částky 69 521,57 Kč od 16.05.2008 do 04.06.2008, ve výši 9.322,56 Kč, z částky 15 022,50 Kč od 20.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 1.261,89 Kč, z částky 435 804,00 Kč od 21.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 21 833,78 Kč, z částky 20 707,00 Kč od 22.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 1.718,68 Kč, z částky 30 605,50 Kč od 23.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 2.524,95 Kč, z částky 606 107,50 Kč od 24.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 29 820,48 Kč, z částky 77 350,00 Kč od 27.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 3 736,00 Kč, z částky 14 080,00 Kč od 28.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 1.126,40 Kč, z částky 15 594,00 Kč od 28.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 1.247,52 1 Kč, z částky 27 851,00 Kč od 29.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 2.214,15 Kč, z částky 122 306,00 Kč od 30.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 5 797,30 Kč, z částky 7 291,00 Kč od 30.12.2007 do 04.06.2008, ve výši 575,98 Kč, z částky 20 893,00 Kč od 03.01.2008 do 04.06.2008, ve výši 1.608,76 Kč, z částky 3 225,00 Kč od 04.01.2008 do 04.06.2008, ve výši 246,71 Kč, z částky 356 690,50 Kč od 05.01.2008 do 04.06.2008, ve výši 16 265,08 Kč, z částky 11 412,00 Kč od 06.01.2008 do 04.06.2008, ve výši 861,60 Kč, z částky 21 664,00 Kč od 06.01.2008 do 04.06.2008, ve výši 1.635,63 Kč, z částky 377 442,00 Kč od 10.01.2008 do 04.06.2008, z částky 151 843,42 Kč od 05.06.2008 do 12.06.2008, ve výši 17.009,61 Kč, z částky 538 975,00 Kč od 10.01.2008 do 15.01.2008, z částky 523 029,00 Kč od 16.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 24.349,55 Kč, z částky 98 785,50 Kč od 10.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 4 593,52 Kč, z částky 8 758,50 Kč od 11.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 674,40 Kč, z částky 96 571,50 Kč od 11.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 7.436,-Kč, z částky 26 275,00 Kč od 12.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 2.010,03 Kč, z částky 1 869,50 Kč od 12.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 143,01 Kč, z částky 207 917,00 Kč od 18.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 9 169,13 Kč, z částky 9 386,50 Kč od 18.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 689,90 Kč, z částky 165 360,00 Kč od 20.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 7 193,16 Kč, z částky 210 327,50 Kč od 20.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 9 149,24 Kč, z částky 120 392,50 Kč od 20.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 5 237,07 Kč, z částky 6 188,00 Kč od 21.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 445,53 Kč, z částky 46 243,50 Kč od 31.01.2008 do 12.06.2008, ve výši 1 858,98 Kč, z částky 12 422,50 Kč od 03.02.2008 do 12.06.2008, ve výši 813,67 Kč, z částky 110 187,00 Kč od 10.02.2008 do 12.06.2008, ve výši 4 098,95 Kč.

Insolvenční správce dlužníka Ing. Petr Sedláček (dále jen žalovaný ) ve vyjádření k žalobě (v podání ze 27. července 2011 a při jednáních u soudu dne 12. března 2012 a 16. dubna 2012) namítal, že:

1. žalobce nemá-vzhledem k článku V. Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 uzavřené mezi žalobci a dlužníkem 3. března 2008-nárok na účtování sankcí, 2. každá smluvní pokuta je samostatný nárok a proto měla být přihlášena samostatnými přihláškami, nikoliv hromadně, 3. smluvní pokuta nezohledňuje částečné zaplacení některých faktur dříve, je účtována z celé výše faktur (např. faktury č. 70933, 70959, 70977, 71002, 71004, 71067, 71068). 4. v příloze penalizační faktury označené jako Uhrazené pohledávky dle firem je u některých položek mínusová hodnota.

Na jednáních soudu žalobce tvrdil, že dlužník porušil Dohodu o obchodní spolupráci pro rok 2008 , neboť žalobci nezaplatil částku 3.000.000,-Kč (jak bylo dohodnuto v čl. I.), proto byl žalobce oprávněn účtovat smluvní pokutu. I. O skutkovém stavu věci učinil soud z provedených důkazů následující skutková zjištění: 1/ Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 2062/2009 v insolvenční věci dlužníka soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitelů KOVOŠROT GROUP CZ a.s. a žalobce, doručených soudu dne 15. dubna 2009. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 32 INS 2062/2009-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 16. dubna 2009 v 8.07 hod. 1.3/ Z rozhodnutí o úpadku č. j. KSBR 40(32) INS 2062/2009-A-44, že úpadek dlužníka byl soudem osvědčen dne 5. srpna 2009 a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Jana Barvínková. Posledním dnem lhůty k přihlašování pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení bylo 4. září 2009. 1.4/ Z usnesení č.j. KSBR 40 (32) INS 2062/2009-B-15, že dne 10. září 2009 byla dlužníku povolena reorganizace.

1.5/ Ze zápisu o zvláštním přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek z přezkumného jednání, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka ve výši 705.225,60 Kč byla u přezkumného jednání konaného dne 4. listopadu 2009 zjištěna ve výši 329.761,80 Kč a že insolvenční správkyně dlužníka JUDr. Jana Barvínková popřela pravost nevykonatelné pohledávky žalobce přihlášené z titulu penalizační faktury FVP8053 ve výši 375.463,80 Kč proto, že žalobce nedoložil nárok na smluvní pokutu a co do výše 375.000,-Kč pro chybný výpočet smluvní pokuty.

1.6/ Z usnesení č.j. KSBR 24 (32) INS 2062/2009-B-67, že dne 21. prosince 2009 soud potvrdil usnesení schůze věřitelů o odvolání soudem ustanovené insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové z funkce a o ustanovení insolvenčního správce Ing. Petra Sedláčka.

2/ Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení v insolvenční věci dlužníka soud zjistil, že přihláška č. 177 nevykonatelných pohledávek žalobce v celkové výši 705.225,60 Kč do insolvenčního řízení byla odevzdána orgánu, který má povinnost ji insolvenčnímu soudu doručit-Poště-včas 4. září 2009 a že jako důvod vzniku pohledávky ve výši 375.463,80 Kč žalobce uvedl kupní smlouvu 1/2007 a fakturu č. FVP8053.

3/ Z vyrozumění o popření pohledávky datovaného 10. listopadu 2009 a ze shodného tvrzení účastníků řízení na jednání soud zjistil, že vyrozumění o popření pohledávky, ve kterém byl žalobce poučen o lhůtě k podání žaloby na určení pohledávky, bylo žalobci doručeno dne 13. listopadu 2009. 4/ Ze žaloby v této věci (č. l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 30. listopadu 2009, tedy včas ve stanovené lhůtě. 5/ Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem soud zjistil, že v oddílu C, vložce 16922 je od 24. května 2000 zapsána společnost HORVAN CZ s.r.o. (žalobce), jejímž předmětem podnikání v roce 2007 bylo (mimo jiné) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

6/ Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně soud zjistil, že v uvedeném rejstříku je od 1. července 1992 v oddílu C, vložce 6441, zapsána obchodní společnost FEREX-ŽSO spol. s r.o. (dlužník), ), jehož předmětem podnikání v roce 2007 bylo (mimo jiné) slévárenství a že od 20. května 1996 byl do obchodního rejstříku dlužníka zapsán prokurista Ing. Jaromír Jiřičný.

7/ Ze shodných tvrzení účastníků na jednání konaném dne 12. března 2012 a z kupní smlouvy č. 1/2007 soud zjistil, že dlužník (jednající prokuristou Ing. Jaromírem Jiřčiným) jako kupující a žalobce jako prodávající uzavřeli dne 5. ledna 2007 kupní smlouvu č. 1/2007, na základě které žalobce dodal dlužníkovi zboží-kovový odpad a že dlužník se dostal do prodlení se zaplacením dodaného zboží tak, jak uvedeno v žalobě. Z kupní smlouvy č. 1/2007 soud zjistil, že se strany kupní smlouvy písemně dohodly na tom, že v případě prodlení se zaplacením závazku vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8/ Z faktury č. FVP8053 a přílohy k faktuře označené jako Uhrazené pohledávky dle firem soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 31. prosince 2008 smluvní pokutu za pozdní úhradu faktur v celkové výši 375.463,80 Kč, splatnou 30. ledna 2009, konkrétně za pozdní úhradu faktury č.:

70927 z částky 7 554,00 Kč od 18.11.2007 do 15.01.2008, 70931 z částky 20 230,00 Kč od 19.1.2007 do 15.01.2008, 70933 z částky 48 781,50 Kč od 22.11.2007 do 15.01.2008, 70934 z částky 229 463,00 Kč od 22.11.2007 do 11.01.2008, 70936 z částky 410 689,00 Kč od 22.11.2007 do 11.01.2008, 70937 z částky 293 382,50 Kč od 22.11.2007 do 11.01.2008, 70941 z částky 294 522,50 Kč od 24.11.2007 do 11.01.2008, 70942 z částky 17 308,50 Kč od 24.11.2007 do 11.01.2008, 70944 z částky 151 008,50 Kč od 25.11.2007 do 15.01.2008, 70946 z částky 15 022,50 Kč od 25.11.2007 do 31.01.2008, 70947 z částky 24 401,00 Kč od 25.11.2007 do 17.04.2008, 70948 z částky 159 869,50 Kč od 25.11.2007 do 17.04.2008, 70951 z částky 14 161,00 Kč od 25.11.2007 do 17.04.2008, 70953 z částky 166 157,50 Kč od 29.11.2007 do 15.01.2008, 70954 z částky 143 276,00 Kč od 29.11.2007 do 17.04.2008, 70955 z částky 73 066,00 Kč od 29.11.2007 do 17.04.2008, 70959 z částky 167 353,50 Kč od 01.12.2007 do 13.05.2008,

70960 z částky 51 896,00 Kč od 01.12.2007 do 13.05.2008, 70975 z částky 15 827,00 Kč od 01.12.2007 do 13.05.2008, 70964 z částky 110 824,50 Kč od 02.12.2007 do 13.05.2008, 70965 z částky 27 915,00 Kč od 02.12.2007 do 13.05.2008, 70970 z částky 15 022,50 Kč od 03.12.2007 do 13.05.2008, 70971 z částky 16 266,00 Kč od 03.12.2007 do 13.05.2008, 70973 z částky 275 786,00 Kč od 06.12.2007 do 13.05.2008, 70976 z částky 169 099,00 Kč od 06.12.2007 do 13.05.2008, 70977 z částky 1 108 885,00 Kč od 06.12.2007 do 13.05.2008, 70978 z částky 168 071,00 Kč od 07.12.2007 do 15.01.2008, 70980 z částky 168 549,00 Kč od 07.12.2007 do 13.05.2008, 70981 z částky 229 708,00 Kč od 07.12.2007 do 13.05.2008, 70982 z částky 39 317,50 Kč od 07.12.2007 do 13.05.2008, 70983 z částky 41 583,50 Kč od 09.12.2007 do 13.05.2008, 70984 z částky 471 364,00 Kč od 09.12.2007 do 13.05.2008, 70985 z částky 225 457,50 Kč od 09.12.2007 do 13.05.2008, 70988 z částky 19 135,00 Kč od 10.12.2007 do 13.05.2008, 70994 z částky 16 571,00 Kč od 13.12.2007 do 13.05.2008, 70995 z částky 183 093,50 Kč od 14.12.2007 do 13.05.2008, 70998 z částky 7 928,00 Kč od 15.12.2007 do 13.05.2008, 70999 z částky 95 861,50 Kč od 16.12.2007 do 13.05.2008, 71002 z částky 166 600,00 Kč od 17.12.2007 do 15.05.2008, 71003 z částky 444 096,00 Kč od 17.12.2007 do 15.05.2008, 71004 z částky 196 588,00 Kč od 17.12.2007 do 04.06.2008, 71007 z částky 15 022,50 Kč od 20.12.2007 do 04.06.2008, 71010 z částky 435 804,00 Kč od 21.12.2007 do 04.06.2008, 71012 z částky 20 707,00 Kč od 22.12.2007 do 04.06.2008, 71017 z částky 30 605,50 Kč od 23.12.2007 do 04.06.2008, 71022 z částky 606 107,50 Kč od 24.12.2007 do 04.06.2008, 71024 z částky 77 350,00 Kč od 27.12.2007 do 04.06.2008, 71026 z částky 14 080,00 Kč od 28.12.2007 do 04.06.2008, 71027 z částky 15 594,00 Kč od 28.12.2007 do 04.06.2008, 71033 z částky 27 851,00 Kč od 29.12.2007 do 04.06.2008, 71034 z částky 122 306,00 Kč od 30.12.2007 do 04.06.2008, 71035 z částky 7 291,00 Kč od 30.12.2007 do 04.06.2008, 71041 z částky 20 893,00 Kč od 03.01.2008 do 04.06.2008, 71049 z částky 3 225,00 Kč od 04.01.2008 do 04.06.2008, 71053 z částky 356 690,50 Kč od 05.01.2008 do 04.06.2008, 71056 z částky 11 412,00 Kč od 06.01.2008 do 04.06.2008, 71058 z částky 21 664,00 Kč od 06.01.2008 do 04.06.2008, 71067 z částky 377 442,00 Kč od 10.01.2008 do 12.06.2008, 71068 z částky 538 975,00 Kč od 10.01.2008 do 12.06.2008, 71077 z částky 98 785,50 Kč od 10.01.2008 do 12.06.2008, 71071 z částky 8 758,50 Kč od 11.01.2008 do 12.06.2008, 71074 z částky 26 275,00 Kč od 12.01.2008 do 12.06.2008, 71075 z částky 1 869,50 Kč od 12.01.2008 do 12.06.2008, 71079 z částky 207 917,00 Kč od 18.01.2008 do 12.06.2008, 71082 z částky 9 386,50 Kč od 18.01.2008 do 12.06.2008, 71085 z částky 165 360,00 Kč od 20.01.2008 do 12.06.2008, 71086 z částky 210 327,50 Kč od 20.01.2008 do 12.06.2008,

71087 z částky 120 392,50 Kč od 20.01.2008 do 12.06.2008, 71090 z částky 6 188,00 Kč od 21.01.2008 do 12.06.2008, 71094 z částky 46 243,50 Kč od 31.01.2008 do 12.06.2008, 71098 z částky 12 422,50 Kč od 03.02.2008 do 12.06.2008, 71107 z částky 110 187,00 Kč od 10.02.2008 do 12.06.2008.

Z přílohy k faktuře označené jako Uhrazené pohledávky dle firem soud zjistil, že v ní byly uvedeny faktury č. 70940, 71001,71089,71096,71108,71112 a 71113 u nichž byly uvedeny penalizované částky se znaménkem mínus , v kolonce výpočtu smluvní pokuty pak u těchto faktur nebyla uvedena žádná částka, případně uvedeno 0 .

8/ Z Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 12. června 2008 a Přílohy k dohodě vzájemném zápočtu pohledávek a závazků soud zjistil, že k 12. červnu 2008 byl započten závazek dlužníka vůči žalobci vyúčtovaný fakturou č.:

71067 ve výši 151.843,42 Kč, 71068 ve výši 523.029,00 Kč, 71077 ve výši 98.785,-Kč, 71071 ve výši 8 758,50 Kč, 71074 ve výši 26 275,00 Kč, 71075 ve výši 1 869,50 Kč, 71079 ve výši 207 917,00 Kč, 71082 ve výši 9 386,50 Kč, 71085 ve výši 165 360,00 Kč, 71086 ve výši 210 327,50 Kč, 71087 ve výši 120 392,50 Kč, 71090 ve výši 6 188,00 Kč, 71094 ve výši 46 243,50 Kč, 71098 ve výši 12 422,50 Kč, 71107 ve výši 110 187,00 Kč.

9/ Z Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 4. června 2008 a Přílohy k dohodě vzájemném zápočtu pohledávek a závazků soud zjistil, že k 4. červnu 2008 byl započten závazek dlužníka vůči žalobci vyúčtovaný fakturou č.:

71004 ve výši 69.521,57 Kč, 71007 ve výši 15 022,50 Kč, 71010 ve výši 435 804,00 Kč, 71012 ve výši 20 707,00 Kč, 71017 ve výši 30 605,50 Kč, 71022 ve výši 606 107,50 Kč, 71024 ve výši 77 350,00 Kč, 71026 ve výši 14 080,00 Kč, 71027 ve výši 15 594,00 Kč, 71033 ve výši 27 851,00 Kč, 71034 ve výši 122 306,00 Kč, 71035 ve výši 7 291,00 Kč, 71041 ve výši 20 893,00 Kč, 71049 ve výši 3 225,00 Kč, 71053 ve výši 356 690,50 Kč, 71056 ve výši 11 412,00 Kč, 71058 ve výši 21 664,00 Kč, 71067 ve výši 325.598,58 Kč.

10/ Z Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 15. května 2008 a Přílohy k dohodě vzájemném zápočtu pohledávek a závazků soud zjistil, že k 15. květnu 2008 byl započten závazek dlužníka vůči žalobci vyúčtovaný fakturou č.:

71002 ve výši 81.085,57 Kč, 71003 ve výši 444 096,00 Kč a 71004 ve výši 127.066,43 Kč.

11/ Z Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 13. května 2008 a Přílohy k dohodě vzájemném zápočtu pohledávek a závazků soud zjistil, že k 13. květnu 2008 byl započten závazek dlužníka vůči žalobci vyúčtovaný fakturou č.:

70959 ve výši 115.416,00 Kč, 70960 ve výši 51 896,00 Kč, 70975 ve výši 15 827,00 Kč, 70964 ve výši 110 824,50 Kč, 70965 ve výši 27 915,00 Kč, 70970 ve výši 15 022,50 Kč, 70971 ve výši 16 266,00 Kč, 70973 ve výši 275 786,00 Kč, 70976 ve výši 169 099,00 Kč, 70977 ve výši 34.885,00 Kč, 70980 ve výši 168 549,00 Kč, 70981 ve výši 229 708,00 Kč, 70982 ve výši 39 317,50 Kč, 70983 ve výši 41 583,50 Kč, 70984 ve výši 471 364,00 Kč, 70985 ve výši 225 457,50 Kč, 70988 ve výši 19 135,00 Kč, 70994 ve výši 16 571,00 Kč, 70995 ve výši 183 093,50 Kč, 70998 ve výši 7 928,00 Kč, 70999 ve výši 95 861,50 Kč, 71002 ve výši 85.514,00 Kč.

12/ Ze Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-8/2008 soud zjistil, že k 11. lednu 2008 byl započten závazek dlužníka vůči žalobci vyúčtovaný fakturou č.: 70933 ve výši 38 781,50 Kč, 70934 ve výši 229 463,00 Kč, 70936 ve výši 410 689,00 Kč, 70937 ve výši 293 382,50 Kč, 70941 ve výši 294 522,50 Kč, 70942 ve výši 17 308,50 Kč, 70944 ve výši 60.656,00 Kč.

13/ Z Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 soud zjistil, že dne 3. března 2008 dlužník uznal dluh vůči žalobci z titulu kupních smluv na dodávky šrotu na roky 2007 a 2008 a smlouvy o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní nákladní dopravy za rok 2007 ve výši 11.811.732,22 Kč a zavázal se z uznaného dluhu zaplatit 3.000.000,-Kč do 31. srpna 2008 (čl. I). V případě dodržení podmínek této smlouvy ze strany dlužníka žalobce prohlásil, že (mimo jiné) stanovenou dobu splatnosti prodlužuje a stanoví ji na neurčito s tím, že splatnost dluhu nebo jeho části, dle své volby stanoví na 28 dnů počítáno ode dne doručení písemné výzvy a že posunutí splatnosti na dobu neurčitou poskytuje bezúročně a že nebude požadovat za prodloužení splatnosti žádné náhrady (čl. V).

14/ Z listiny označené jako Odstoupení od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008, ze dne 3.3.2008 soud zjistil, že podáním doručeným dlužníkovi dne 1. dubna 2008 odstoupil žalobce od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 3. března 2008 (bod 13), neboť žalobce neprovedl úhradu dle bodu. I .

15/ Z listin označených jako Výzva , Upozornění , Předžalobní upomínka a Opakovaná předžalobní upomínka soud zjistil, že v podáních datovaných 1. dubna 2008, 15. dubna 2008, 29. dubna 2008 a 14. května 2008 vyzýval žalobce dlužníka k zaplacení dluhu po splatnosti 17.787.533,21 Kč, v souvislosti s odstoupením od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 ze dne 3. března 2008 pro nezaplacení částky 3.000.000,-Kč.

16/ Z protokolu o trestním oznámení sepsaným u Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, soud zjistil, že dne 9. června 2008 oznámil jednatel žalobce, že zástupci dlužníka mohl být spáchán trestný čin, neboť došlo ke zpronevěře zboží žalobce, který byl utvrzován v tom, že když dodá zboží, bude mu zaplaceno a bude dodržena Dohoda o obchodní spolupráci pro rok 2008 uzavřená s dlužníkem dne 3. března 2008.

II. Závěr o skutkovém stavu věci: Na základě provedených důkazů učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci:

Žaloba v této věci je včasná a popření pravosti řádně přihlášené pohledávky bylo účinné. Žalobce pak provedenými důkazy prokázal, že dlužník jako kupující a žalobce jako prodávající uzavřeli dne 5. ledna 2007 kupní smlouvu č. 1/2007, ve které se strany písemně dohodly na tom, že v případě prodlení se zaplacením závazku vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, že na základě uzavřené kupní smlouvy žalobce dodal dlužníkovi zboží-kovový odpad a dlužník se dostal do prodlení se zaplacením dodaného zboží. III. Právní posouzení věci:

Podle ust. § 1 obchodního zákoníku v rozhodném znění (dále jen obch.zák.) obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související. Uvedené právní vztahy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá tento zákon.

§ 2 obch.zák. určoval, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem podle tohoto zákona je (mimo jiné) osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

V daném případě soud konstatoval, že v předmětné době (v letech 2007 a 2008) bylo předmětem podnikání žalobce koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a předmět podnikání dlužníka bylo slévárenství. Předmětem kupní smlouvy pak bylo dodávání kovového odpadu žalobcem dlužníkovi.

Na tomto základě soud uzavřel, že v projednávané věci se jedná o závazkový vztah vzniklý mezi podnikateli (osobami zapsanými v obchodním rejstříku), týkající se jejich podnikatelské činnosti (má souvislost s podnikatelskou činností obou stran daného závazkového vztahu)-tzv. relativní obchod-jež se řídí obchodním zákoníkem.

Mezi žalobcem a žalovaným není sporu o tom, že smlouvou, na jejímž základě uplatňuje žalobce vůči žalovanému pohledávku z titulu smluvní pokuty, je výše označená kupní smlouva č. 1/2007, kterou uzavřel dlužník jako kupující a žalobce jako prodávající dne 5. ledna 2007, o tom, že na základě označené kupní smlouvy žalobce dodal dlužníkovi zboží-kovový odpad, ani o tom, že se dlužník dostal do prodlení se zaplacením dodaného zboží tak, jak uvedeno v žalobě po jejím doplnění. Ze samotného textu kupní smlouvy č. 1/2007 se podává, že byla platně uzavřena a obsahuje náležitosti kupní smlouvy ve smyslu ust. § 409 odst. 1 a 2 obch.zák., neboť se v ní prodávající zavázal dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavázal zaplatit kupní cenu.

Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník obsahuje (a v posuzované době obsahoval) pouze některá ustanovení o smluvní pokutě, vycházel soud při posuzování smluvní pokuty z občanskému zákoníku.

Podle ust. § 544 občanského zákoníku:

(1) Sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda.

(2) Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

V posuzovaném případě žalobce prokázal, že si strany kupní smlouvy č. 1/2007 písemně dohodly smluvní pokutu-konkrétně se dohodly na tom, že v případě prodlení se zaplacením závazku vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

V daném případě se účastníci řízení shodli, že za dlužníka při podpisu smlouvy nejednal jeho jednatel (§ 13 obch.zák.), ale jeho prokurista (§ 14 obch.zák.). Mezi stranami nebyly pochybnosti o tom, že právní úkon prokuristy při uzavření kupní smlouvy (a dohodnutí smluvní pokuty) se týkal provozu podniku dlužníka.

K namítané nesprávnosti vypočítané výše smluvní pokuty soud konstatuje, že po přepočítání jednotlivých smluvních pokut (a to i se zohledněním částečných úhrad některých faktur) dospěl soud ke stejné částce jako žalobce. Rovněž je po přepočtu zřejmé, že žalobce nevyúčtoval smluvní pokutu z faktur, u kterých je v příloze penalizační faktury Uhrazené pohledávky dle firem mínusová hodnota, či hodnota 0 . Pokud žalovaný namítal, že žalobce nemá nárok na účtování žádných sankcí vzhledem k článku V. Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 ze 3. března 2008, soud konstatuje, že v řízení bylo prokázáno, že nebyla naplněna podmínka zakotvená v čl. I., tedy že dlužník do 31. srpna 2008 nezaplatil žalobci částku 3.000.000,-Kč. V závěru řízení pak to, že dlužník tuto podmínku splnil, žalovaný ani netvrdil.

Soud přisvědčil žalovanému v tom směru, že každá smluvní pokuta je samostatným právním nárokem a právo na zaplacení smluvní pokuty je samostatným majetkovým nárokem s vlastním, samostatným skutkovým základem. (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 5280/2009, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3854/2011, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4503/2009), avšak nikoliv v tom, že by jednotlivé smluvní pokuty (z jednotlivých penalizovaných faktur) vyúčtované jednou penalizační fakturou musely být přihlašovány do insolvenčního řízení samostatně. Uplatňuje-li žalobce nárok na zaplacení smluvní pokuty, musí jej (tak jako při uplatnění každého peněžitého nároku, jenž nemá povahu příslušenství pohledávky) vyčíslit uvedením peněžité částky, jejíhož zaplacení se domáhá. Podstatné je, aby-i přes výsledné sečtení jednotlivých smluvních pokut-byly jednotlivé smluvní pokuty identifikovatelné co do zjištění, zda a jak dlouho byl dlužník s platbou v prodlení a aby byla známa výše každé jednotlivé smluvní pokuty, což bylo v daném řízení splněno.

Na tomto základě soud ve výroku I. žalobě v plném rozsahu vyhověl. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, který určuje, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovanému se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. V Brně dne 23. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Krčmářová, v.r. Marie Hanáková samosoudkyně