24 Cm 29/2009
Jednací číslo: 24 Cm 29/2009-85

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: FEREX-ŽSO spol. s r.o., Brno, Masarykova 31, PSČ 660 85, identifikační číslo osoby 46962883, zastoupeného JUDr. Igorem Velebou, advokátem, se sídlem v Brně, Soběšická 151, o žalobě žalobce: HORVAN CZ s.r.o., se sídlem v Liberci VII, Horní Růžodol 502, PSČ 460 07, identifikační číslo osoby 25417380, zastoupeného Mgr. Jiřím Douskem, advokátem AK SPOLAK s.r.o. se sídlem v Liberci 2, Chrastavská 273/30, PSČ 460 01, proti žalovanému Ing. Petru Sedláčkovi, se sídlem v Brně, Šumavská 31, PSČ 602 00 jako insolvenčnímu správci dlužníka, zastoupenému JUDr. Ilonou Pokornou, advokátkou, se sídlem v Brně, Jakubská 1, PSČ 602 00, o určení popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 1.773.595,59 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za žalovaným nevykonatelnou pohledávku ve výši 1.773.595,59 Kč z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení vyúčtovaných na základě kupní smlouvy č. 1/2007 a smlouvy o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy č. 2/2007. II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 30. listopadu 2009 domáhal se žalobce HORVAN CZ s.r.o. (dále jen žalobce ), aby soud určil, že má za žalovanou JUDr. Janou Barvínkovou, jako insolvenční správkyní dlužníka FEREX-ŽSO spol. s r.o. (dále jen dlužník ), nevykonatelnou pohledávku ve výši 1.773.595,59 Kč z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení vyúčtovaných na základě kupní smlouvy č. 1/2007 a smlouvy o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy č. 2/2007 (popřenou žalovanou co do pravosti a co do výše proto, že žalobce v přihlášce pohledávky nevylíčil všechny významné skutečnosti pro posouzení pohledávky, neuvedl, jaké bylo prodlení s úhradou jednotlivých pohledávek, jaká byla sazba smluvní pokuty a při výpočtu zákonných úroků z prodlení byla použita nesprávná sazba pro chybný výpočet smluvní pokuty).

Na jednání konaném u soudu dne 12. března 2012 žalobce doplnil, že smluvní pokuta byla počítána ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením a úrok z prodlení byl počítán ve výši 9,5 % ročně a to za pozdní úhradu faktur č.:

70860, 70883, 70884, 70893, 70906, 70909, 70914, 70916, 70917, 70924;

70781, 70792, 70794, 70795, 70804, 70805, 70809, 70816, 70827, 70831, 70836, 70837, 70838, 70857, 70859;

70668, 70681, 70682, 70683, 70690, 70692, 70702, 70705, 70706, 70718, 70719, 70720, 70729, 70734, 70739, 70741, 70742, 70743, 70744, 70747, 70748, 70753, 70754, 70756, 70757, 70760, 70761, 70765, 70775;

70584, 70585, 70586, 70592, 70593, 70594, 70596, 70601, 70603, 70609, 70610, 70615, 70618, 70624, 70629, 70632, 70633, 70641, 70645, 70655, 70654, 70656, 70658, 70662;

70497, 70503, 70509, 70510, 70513, 70521, 70522, 70525, 70526, 70529, 70539, 70541, 70542, 70554, 70555, 70557, 70558, 70560, 70561, 70562, 70564, 70566, 70572, 70573, 70574, 70575;

70393, 70394, 70397, 70398, 70401, 70404, 70419, 70420, 70425, 70426, 70430, 70436, 70449, 70450, 70451, 70452, 70453, 70454, 70460,70461, 70463, 70464, 70465, 70469, 70470, 70471, 70472, 70473, 70476, 70478, 70480, 70482, 70486, 70487, 70488, 70491, 70492, 70493;

70282, 70295, 70296, 70297, 70300, 70306, 70308, 70312, 70317, 70321, 70322, 70324, 70326, 70332, 70333, 70334, 70346, 70347, 70349, 70353, 70357, 70358, 70361, 70362, 70363, 70368, 70370, 70371, 70377, 70383, 70387,70389, 70392;

70168, 70169, 70172, 70186, 70190, 70191, 70192, 70197, 70202, 70205, 70206, 70207, 70209, 70210, 70215, 70217, 70218, 70219, 70220, 70223, 70224, 70229, 70231, 70232, 70233, 70236, 70246, 70247, 70248, 70251 70253, 70259, 70263, 70265, 70267, 70269, 70273, 70276, 70277;

70065, 70066, 70071, 70074, 70076, 70082, 70083, 70085, 70086, 70087, 70094, 70095, 70099, 70102, 70104, 70105, 70106, 70107, 70111, 70112, 70113, 70114, 70116, 70117, 70118, 70120, 70131, 70171, 70137, 70138, 70141, 70143, 70146, 70148, 70149, 70150, 70151, 70152, 70155, 70156, 70159, 70162;

70004, 70005, 70006, 70007, 70008, 70009, 70011, 70012, 70013, 70026, 70028, 70030, 70031, 70034, 70043, 70046, 70053, 70054, 70055, 70056, 70057, 70059, 70060, 70061.

Žalobce požadoval úrok z prodlení ve výši 9,5 % ročně a smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením: z částky 171 764,50 Kč od 28.10.2007 do 30.11.2007, z částky 133 868,23 Kč od 01.12.2007 do 14.12.2007, z částky 96 204,00 Kč od 02.11.2007 do 14.12.2007, z částky 87 947,00 Kč od 02.11.2007 do 14.12.2007, z částky 8 335,95 Kč od 05.11.2007 do 14.12.2007, z částky 26 952,31 Kč od 11.11.2007 do 14.12.2007, z částky 121 717,96 Kč od 11.11.2007 do 14.12.2007, z částky 500 226,02 Kč od 11.11.2007 do 14.12.2007, z částky 6 616,40 Kč od 15.11.2007 do 14.12.2007, z částky 5 688,00 Kč od 15.11.2007 do 14.12.2007, z částky 2 449,00 Kč od 17.11.2007 do 14.12.2007, z částky 33 552,00 Kč od 04.10.2007 do 06.11.2007, z částky 15 022,50 Kč od 11.10.2007 do 06.11.2007, z částky 43 261,50 Kč od 11.10.2007 do 06.11.2007, z částky 82 293,50 Kč od 11.10.2007 do 06.11.2007, z částky 6 497,50 Kč od 14.10.2007 do 06.11.2007, z částky 48 584,00 Kč od 14.10.2007 do 06.11.2007, z částky 98 678,50 Kč od 14.10.2007 do 06.11.2007, z částky 92 174,54 Kč od 07.11.2007 do 29.11.2007, z částky 345 071,50 Kč od 15.10.2007 do 29.11.2007, z částky 445 821,50 Kč od 19.10.2007 do 30.11.2007, z částky 23 938,00 Kč od 20.10.2007 do 30.11.2007, z částky 81 634,00 Kč od 20.10.2007 do 30.11.2007, z částky 9 085,50 Kč od 20.10.2007 do 30.11.2007, z částky 299 466,00 Kč od 21.10.2007 do 30.11.2007, z částky 191 990,00 Kč od 26.10.2007 do 30.11.2007, z částky 466 101,50 Kč od 28.10.2007 do 30.11.2007, z částky 841 479,50 Kč od 30.08.2007 do 15.10.2007, z částky 120 960,22 Kč od 16.10.2007 do 31.10.2007, z částky 15 022,50 Kč od 07.09.2007 do 31.10.2007, z částky 235 358,00 Kč od 07.09.2007 do 31.10.2007, z částky 102 259,00 Kč od 07.09.2007 do 31.10.2007, z částky 221 731,50 Kč od 09.09.2007 do 31.10.2007, z částky 163 845,00 Kč od 09.09.2007 do 31.10.2007, z částky 20 776,00 Kč od 09.09.2007 do 31.10.2007, z částky 42 548,50 Kč od 14.09.2007 do 31.10.2007, z částky 101 839,00 Kč od 14.09.2007 do 31.10.2007, z částky 198 044,50 Kč od 16.09.2007 do 23.10.2007, z částky 654 804,50 Kč od 16.09.2007 do 23.10.2007, z částky 318 283,82 Kč od 24.10.2007 do 31.10.2007, ve výši 662,72 Kč, z částky 430 980,00 Kč od 16.09.2007 do 31.10.2007, z částky 354 268,00 Kč od 20.09.2007 do 23.10.2007, z částky 73 961,33 Kč od 24.10.2007 do 25.10.2007, z částky 24 633,00 Kč od 20.09.2007 do 23.10.2007, z částky 152 291,50 Kč od 22.09.2007 do 25.10.2007, z částky 226 090,50 Kč od 24.09.2007 do 29.10.2007, z částky 188 919,50 Kč od 24.09.2007 do 29.10.2007, z částky 559 481,00 Kč od 24.09.2007 do 29.10.2007, z částky 423 616,00 Kč od 24.09.2007 do 29.10.2007, z částky 348 231,41 Kč od 30.10.2007 do 01.11.2007, z částky 6 616,50 Kč od 24.09.2007 do 01.11.2007, z částky 14 282,50 Kč od 24.09.2007 do 01.11.2007, z částky 19 474,50 Kč od 27.09.2007 do 01.11.2007, z částky 162 153,00 Kč od 27.09.2007 do 01.11.2007, z částky 460 470,50 Kč od 29.09.2007 do 06.11.2007, z částky 161 207,00 Kč od 29.09.2007 do 06.11.2007, z částky 375 226,00 Kč od 29.09.2007 do 01.11.2007, z částky 216 463,00 Kč od 29.09.2007 do 01.11.2007, z částky 24 990,00 Kč od 29.09.2007 do 01.11.2007, z částky 20 295,50 Kč od 01.10.2007 do 06.11.2007, z částky 373 012,50 Kč od 27.07.2007 do 20.09.2007, z částky 82 819,00 Kč od 27.07.2007 do 20.09.2007, z částky 17 499,00 Kč od 27.07.2007 do 20.09.2007, z částky 4 083,23 Kč od 21.09.2007 do 21.09.2007, z částky 136 863,50 Kč od 29.07.2007 do 21.09.2007, z částky 314 811,00 Kč od 29.07.2007 do 21.09.2007, z částky 22 033,00 Kč od 29.07.2007 do 21.09.2007, z částky 41 606,00 Kč od 30.07.2007 do 21.09.2007, z částky 16 393,50 Kč od 02.08.2007 do 21.09.2007, z částky 18 266,50 Kč od 03.08.2007 do 21.09.2007, z částky 11 919,00 Kč od 09.08.2007 do 21.09.2007, z částky 56 672,00 Kč od 09.08.2007 do 21.09.2007, z částky 23 527,50 Kč od 10.08.2007 do 21.09.2007, z částky 10 680,00 Kč od 10.08.2007 do 21.09.2007, z částky 37 744,50 Kč od 12.08.2007 do 21.09.2007, z částky 4 486,50 Kč od 16.08.2007 do 21.09.2007, z částky 272 586,00 Kč od 16.08.2007 do 21.09.2007, z částky 125 183,00 Kč od 18.08.2007 do 25.09.2007, z částky 215 010,00 Kč od 18.08.2007 do 25.09.2007, z částky 88 143,39 Kč od 26.09.2007 do 08.10.2007, z částky 33 947,00 Kč od 19.08.2007 do 08.10.2007, ve výši 450,61 Kč, z částky 241 855,00 Kč od 19.08.2007 do 08.10.2007, z částky 803 901,00 Kč od 20.08.2007 do 05.10.2007, z částky 118 281,00 Kč od 06.10.2007 do 08.10.2007, z částky 663 067,50 Kč od 23.08.2007 do 10.10.2007, z částky 265 902,00 Kč od 24.08.2007 do

31.10.2007, z částky 450 950,50 Kč od 25.08.2007 do 31.10.2007, z částky 442 494,50 Kč od 05.07.2007 do 31.08.2007, z částky 217 673,50 Kč od 05.07.2007 do 31.08.2007, z částky 523 704,50 Kč od 06.07.2007 do 31.08.2007, z částky 219 972,50 Kč od 06.07.2007 do 31.08.2007, z částky 67 100,50 Kč od 07.07.2007 do 31.08.2007, z částky 273 890,50 Kč od 09.07.2007 do 06.09.2007, z částky 222 242,00 Kč od 09.07.2007 do 06.09.2007, z částky 25 996,50 Kč od 09.07.2007 do 06.09.2007, z částky 75 223,50 Kč od 09.07.2007 do 06.09.2007, z částky 17 670,50 Kč od 13.07.2007 do 06.09.2007, z částky 50 131,50 Kč od 16.07.2007 do 06.09.2007, z částky 3 605,50 Kč od 16.07.2007 do 06.09.2007, z částky 41 308,50 Kč od 16.07.2007 do 06.09.2007, z částky 94 614,50 Kč od 20.07.2007 do 06.09.2007, z částky 199 875,00 Kč od 20.07.2007 do 06.09.2007, z částky 15 022,50 Kč od 20.07.2007 do 06.09.2007 z částky 30 254,50 Kč od 20.07.2007 do 06.09.2007, z částky 30 125,00 Kč od 22.07.2007 do 06.09.2007, z částky 97 573,50 Kč od 22.07.2007 do 06.09.2007, z částky 65 150,50 Kč od 22.07.2007 do 06.09.2007, z částky 414 259,00 Kč od 22.07.2007 do 30.09.2007, z částky 10 388,50 Kč od 22.07.2007 do 30.09.2007, z částky 822 894,00 Kč od 26.07.2007 do 30.09.2007, z částky 756 948,50 Kč od 26.07.2007 do 30.09.2007, z částky 329 534,00 Kč od 26.07.2007 do 30.09.2007, z částky 658 396,50 Kč od 26.07.2007 do 30.09.2007, z částky 308 200,00 Kč od 02.06.2007 do 24.08.2007, z částky 132 211,64 Kč od 25.08.2007 do 31.08.2007, z částky 1 093 377,00 Kč od 02.06.2007 do 24.08.2007, z částky 95 199,50 Kč od 02.06.2007 do 24.08.2007, z částky 30 848,50 Kč od 02.06.2007 do 24.08.2007, z částky 9 510,50 Kč od 04.06.2007 do 31.08.2007z částky 8 194,50 Kč od 04.06.2007 do 31.08.2007, z částky 15 022,50 Kč od 09.06.2007 do 31.08.2007, z částky 23 016,00 Kč od 09.06.2007 do 31.08.2007, z částky 31 090,00 Kč od 11.06.2007 do 31.08.2007, z částky 63 556,50 Kč od 11.06.2007 do 31.08.2007, z částky 446 107,00 Kč od 11.06.2007 do 31.08.2007, z částky 48 852,00 Kč od 15.06.2007 do 31.08.2007, z částky 87 336,50 Kč od 17.06.2007 do 31.08.2007, z částky 154 409,50 Kč od 18.06.2007 do 31.08.2007, z částky 350 288,50 Kč od 18.06.2007 do 31.08.2007, z částky 3 451,00 Kč od 18.06.2007 do 31.08.2007, z částky 82 006,50 Kč od 18.06.2007 do 31.08.2007, z částky 7 121,00 Kč od 18.06.2007 do 31.08.2007, z částky 314 552,50 Kč od 22.06.2007 do 31.08.2007, z částky 94 405,00 Kč od 22.06.2007 do 31.08.2007, z částky 441 423,50 Kč od 22.06.2007 do 31.08.2007, z částky 352 744,50 Kč od 22.06.2007 do 31.08.2007z částky 216 442,00 Kč od 23.06.2007 do 31.08.2007, z částky 15 022,50 Kč od 23.06.2007 do 31.08.2007, z částky 15 857,00 Kč od 23.06.2007 do 31.08.2007, z částky 35 814,00 Kč od 25.06.2007 do 31.08.2007, z částky 68 015,50 Kč od 25.06.2007 do 31.08.2007, z částky 225 638,50 Kč od 25.06.2007 do 31.08.2007, z částky 97 641,50 Kč od 28.06.2007 do 31.08.2007, z částky 26 156,00 Kč od 28.06.2007 do 31.08.2007, z částky 21 210,50 Kč od 28.06.2007 do 31.08.2007, z částky 434 090,50 Kč od 30.06.2007 do 31.08.2007, z částky 369 987,50 Kč od 01.07.2007 do 31.08.2007, z částky 342 041,50 Kč od 01.07.2007 do 31.08.2007, z částky 605 465,00 Kč od 01.07.2007 do 31.08.2007, z částky 6 366,50 Kč od 01.07.2007 do 31.08.2007, z částky 95 199,50 Kč od 01.07.2007 do 31.08.2007, z částky 18 884,00 Kč od 01.07.2007 do 31.08.2007, z částky 17 426,50 Kč od 03.05.2007 do 24.07.2007, z částky 220 958,00 Kč od 05.05.2007 do 24.07.2007, z částky 41 308,50 Kč od 05.05.2007 do 24.07.2007, z částky 30 601,00 Kč od 05.05.2007 do 24.07.2007, z částky 14 932,13 Kč od 25.07.2007 do 06.08.2007, z částky 6 012,00 Kč od 06.05.2007 do 06.08.2007, z částky 147 962,00 Kč od 07.05.2007 do 06.08.2007, z částky 68 972,50 Kč od 07.08.2007 do 25.09.2007, z částky 75 223,50 Kč od 07.05.2007 do 06.08.2007, z částky 25 894,50 Kč od 11.05.2007 do 06.08.2007, z částky 13 394,50 Kč od 12.05.2007 do 06.08.2007, z částky 169 818,00 Kč od 13.05.2007 do 06.08.2007, z částky 164 334,00 Kč od 13.05.2007 do 06.08.2007, z částky 357 014,50 Kč od 14.05.2007 do 02.08.2007, z částky 6 147,23 Kč od 03.08.2007 do 06.08.2007, z částky 24 371,00 Kč od 14.05.2007 do 06.08.2007, z částky

22 348,00 Kč od 18.05.2007 do 06.08.2007, z částky 95 199,50 Kč od 18.05.2007 do 06.08.2007, z částky 13 612,50 Kč od 18.05.2007 do 06.08.2007, z částky 51 236,50 Kč od 20.05.2007 do 06.08.2007, z částky 59 890,50 Kč od 20.05.2007 do 06.08.2007, z částky 13 035,50 Kč od 20.05.2007 do 06.08.2007, z částky 4 278,00 Kč od 20.05.2007 do 06.08.2007, z částky 12 703,00 Kč od 24.05.2007 do 06.08.2007, z částky 547 181,00 Kč od 24.05.2007 do 06.08.2007, z částky 16 329,00 Kč od 24.05.2007 do 06.08.2007, z částky 97 641,50 Kč od 24.05.2007 do 06.08.2007, z částky 120 432,00 Kč od 24.05.2007 do 06.08.2007, z částky 554 571,00 Kč od 26.05.2007 do 06.08.2007, z částky 426 291,29 Kč od 07.08.2007 do 24.08.2007, z částky 32 112,00 Kč od 26.05.2007 do 24.08.2007, z částky 5 693,00 Kč od 26.05.2007 do 24.08.2007, z částky 15 022,50 Kč od 28.05.2007 do 24.08.2007, z částky 227 280,50 Kč od 28.05.2007 do 24.08.2007, z částky 12 176,00 Kč od 31.05.2007 do 24.08.2007, z částky 435 347,00 Kč od 31.05.2007 do 24.08.2007, z částky 194 929,00 Kč od 31.05.2007 do 24.08.2007, z částky 5 926,00 Kč od 01.04.2007 do 18.06.2007, z částky 97 984,00 Kč od 01.04.2007 do 18.06.2007, z částky 206 845,00 Kč od 02.04.2007 do 18.06.2007, z částky 37 574,00 Kč od 07.04.2007 do 18.06.2007, z částky 18 126,00 Kč od 07.04.2007 do 18.06.2007, z částky 120 854,50 Kč od 07.04.2007 do 18.06.2007, z částky 5 855,00 Kč od 09.04.2007 do 18.06.2007, z částky 7 687,50 Kč od 09.04.2007 do 18.06.2007, z částky 4 515,00 Kč od 13.04.2007 do 18.06.2007, z částky 188 196,00 Kč od 14.04.2007 do 18.06.2007, z částky 150 097,00 Kč od 14.04.2007 do 18.06.2007, z částky 295 596,00 Kč od 14.04.2007 do 18.06.2007, z částky 209 916,00 Kč od 14.04.2007 do 18.06.2007, z částky 182 841,00 Kč od 14.04.2007 do 18.06.2007, z částky 3 415,36 Kč od 19.06.2007 do 30.06.2007, z částky 330 410,50 Kč od 15.04.2007 do 30.06.2007, z částky 95 533,00 Kč od 15.04.2007 do 30.06.2007, z částky 5 414,50 Kč od 15.04.2007 do 30.06.2007, z částky 244 031,00 Kč od 16.04.2007 do 30.06.2007, z částky 5 010,00 Kč od 16.04.2007 do 30.06.2007, z částky 240 254,00 Kč od 19.04.2007 do 30.06.2007, z částky 208 888,00 Kč od 19.04.2007 do 30.06.2007, z částky 519 135,00 Kč od 20.04.2007 do 30.06.2007, z částky 704 175,50 Kč od 21.04.2007 do 30.06.2007, z částky 370 102,20 Kč od 01.07.2007 do 09.07.2007, z částky 391 911,00 Kč od 21.04.2007 do 09.07.2007, z částky 73 570,50 Kč od 21.04.2007 do 09.07.2007, z částky 14 143,00 Kč od 21.04.2007 do 09.07.2007, z částky 439 452,50 Kč od 22.04.2007 do 09.07.2007, z částky 262 588,00 Kč od 22.04.2007 do 09.07.2007, z částky 209 234,67 Kč od 10.07.2007 do 10.07.2007, z částky 197 228,00 Kč od 22.04.2007 do 10.07.2007, z částky 41 417,00 Kč od 22.04.2007 do 10.07.2007, z částky 216 934,50 Kč od 23.04.2007 do 10.07.2007, z částky 641 279,00 Kč od 26.04.2007 do 10.07.2007, z částky 178 096,50 Kč od 27.04.2007 do 10.07.2007, z částky 67 452,15 Kč od 11.07.2007 do 31.07.2007, z částky 252 927,50 Kč od 28.04.2007 do 31.07.2007, z částky 297 320,50 Kč od 28.04.2007 do 31.07.2007, z částky 769 320,50 Kč od 29.04.2007 do 24.07.2007, z částky 436 599,31 Kč od 25.07.2007 do 31.07.2007, z částky 101 323,50 Kč od 30.04.2007 do 24.07.2007, z částky 57 045,00 Kč od 30.04.2007 do 24.07.2007, z částky 48 953,00 Kč od 30.04.2007 do 24.07.2007, z částky 40 729,00 Kč od 08.03.2007 do 11.05.2007, z částky 72 217,50 Kč od 08.03.2007 do 11.05.2007, z částky 20 005,00 Kč od 09.03.2007 do 11.05.2007, z částky 62 665,00 Kč od 11.03.2007 do 11.05.2007, z částky 16 665,00 Kč od 11.03.2007 do 11.05.2007, z částky 7 521,00 Kč od 11.03.2007 do 15.05.2007, z částky 74 168,00 Kč od 11.03.2007 do 11.05.2007, z částky 745 833,50 Kč od 12.03.2007 do 30.04.2007, z částky 260 024,50 Kč od 12.03.2007 do 30.04.2007, z částky 296 580,00 Kč od 12.03.2007 do 30.04.2007, z částky 34 944,04 Kč od 01.05.2007 do 11.05.2007, z částky 3 817,50 Kč od 15.03.2007 do 15.05.2007, z částky 93 863,00 Kč od 15.03.2007 do 11.05.2007z částky 83 205,75 Kč od 12.05.2007 do 23.05.2007, z částky 6 911,50 Kč od 16.03.2007 do 23.05.2007, z částky 226 942,50 Kč od 16.03.2007 do 15.05.2007, z částky 165,50 Kč od 17.03.2007 do 23.05.2007, z částky 187 078,50 Kč od 17.03.2007 do 15.05.2007, z částky 162 680,50 Kč od 17.03.2007 do 15.05.2007, z částky 181 951,00 Kč od 17.03.2007 do 15.05.2007, z částky 340 744,50 Kč od 19.03.2007 do 15.05.2007, z částky 217 750,00 Kč od 16.05.2007 do 23.05.2007, z částky 449 088,00 Kč od 19.03.2007 do 23.05.2007, z částky 192 868,00 Kč od 19.03.2007 do 23.05.2007, z částky 5 694,00 Kč od 19.03.2007 do 23.05.2007, z částky 503 342,50 Kč od 22.03.2007 do 23.05.2007, z částky 344 549,00 Kč od 22.03.2007 do 23.05.2007, z částky 197 830,50 Kč od 22.03.2007 do 23.05.2007, z částky 11 288,50 Kč od 22.03.2007 do 23.05.2007, z částky 254 181,50 Kč od 23.03.2007 do 31.05.2007, z částky 230 912,50 Kč od 23.03.2007 do 23.05.2007, z částky 167 260,71 Kč od 24.05.2007 do 31.05.2007, z částky 221 484,00 Kč od 24.03.2007 do 31.05.2007, z částky 395 082,00 Kč od 24.03.2007 do 31.05.2007, z částky 194 853,00 Kč od 24.03.2007 do 31.05.2007, z částky 35 957,00 Kč od 24.03.2007 do 31.05.2007, z částky 6 012,00 Kč od 26.03.2007 do 31.05.2007, z částky 220 243,50 Kč od 29.03.2007 do 29.05.2007, z částky 22 030,72 Kč od 30.05.2007 do 18.06.2007z částky 224 213,50 Kč od 29.03.2007 do 29.05.2007, z částky 53 178,50 Kč od 29.03.2007 do 31.05.2007, z částky 31 813,24 Kč od 01.06.2007 do 18.06.2007, z částky 314 380,00 Kč od 29.03.2007 do 31.05.2007, z částky 4 308,00 Kč od 29.03.2007 do 31.05.2007, z částky 270 641,50 Kč od 30.03.2007 do 18.06.2007, z částky 437 300,00 Kč od 30.03.2007 do 18.06.2007, z částky 11 885,50 Kč od 30.03.2007 do 18.06.2007, z částky 27 505,50 Kč od 31.03.2007 do 18.06.2007, z částky 230 020,00 Kč od 12.02.2007 do 21.03.2007, z částky 1 133,50 Kč od 22.03.2007 do 06.04.2007, z částky 332 939,50 Kč od 12.02.2007 do 21.03.2007, z částky 299 766,50 Kč od 12.02.2007 do 21.03.2007, z částky 302 638,00 Kč od 12.02.2007 do 21.03.2007, z částky 184 226,50 Kč od 16.02.2007 do 21.03.2007, z částky 213 031,50 Kč od 16.02.2007 do 21.03.2007, z částky 343 367,50 Kč od 17.02.2007 do 21.03.2007, z částky 24 485,70 Kč od 22.03.2007 do 31.03.2007, z částky 310 723,50 Kč od 17.02.2007 do 31.03.2007, z částky 280 799,50 Kč od 17.02.2007 do 31.03.2007, z částky 54 505,50 Kč od 23.02.2007 do 31.03.2007, z částky 73 902,50 Kč od 24.02.2007 do 31.03.2007, z částky 18 876,00 Kč od 24.02.2007 do 31.03.2007, z částky 324 929,50 Kč od 25.02.2007 do 31.03.2007, z částky 14 952,50 Kč od 25.02.2007 do 31.03.2007, z částky 207 501,50 Kč od 26.02.2007 do 31.03.2007, z částky 11 959,50 Kč od 01.03.2007 do 31.03.2007, z částky 101 861,50 Kč od 01.03.2007 do 31.03.2007, z částky 272 109,50 Kč od 02.03.2007 do 31.03.2007, z částky 157 931,00 Kč od 02.03.2007 do 31.03.2007, z částky 409 789,00 Kč od 02.03.2007 do 29.03.2007, z částky 51 649,44 Kč od 30.03.2007 do 31.03.2007, z částky 189 668,00 Kč od 01.03.2007 do 29.03.2007, z částky 959 986,50 Kč od 03.03.2007 do 04.04.2007, z částky 152 240,63 Kč od 05.04.2007 do 19.04.2007, z částky 67 187,43 Kč od 20.04.2007 do 11.05.2007, z částky 697 654,00 Kč od 03.03.2007 do 29.03.2007, ve výši 4 902,69 Kč, z částky 323 004,86 Kč od 30.03.2007 do 05.04.2007, z částky 38 066,86 Kč od 06.04.2007 do 30.04.2007 a z částky 201 758,50 Kč od 03.03.2007 do 29.03.2007.

Insolvenční správce dlužníka Ing. Petr Sedláček (dále jen žalovaný ) ve vyjádření k žalobě (v podání ze 25. srpna 2011 a při jednáních u soudu dne 12. března 2012 a 16. dubna 2012) namítal, že: -žalobce nemá-vzhledem k článku V. Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 uzavřené mezi žalobci a dlužníkem 3. března 2008-nárok na účtování sankcí, -každá smluvní pokuta je samostatný nárok a proto měla být přihlášena samostatnými přihláškami, nikoliv hromadně.

Na jednáních soudu žalobce tvrdil, že dlužník porušil Dohodu o obchodní spolupráci pro rok 2008 , neboť žalobci nezaplatil částku 3.000.000,-Kč (jak bylo dohodnuto v čl. I.), proto byl žalobce oprávněn účtovat smluvní pokutu.

I. O skutkovém stavu věci učinil soud z provedených důkazů následující skutková zjištění: 1/ Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 2062/2009 v insolvenční věci dlužníka soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitelů KOVOŠROT GROUP CZ a.s. a žalobce, doručených soudu dne 15. dubna 2009. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 32 INS 2062/2009-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 16. dubna 2009 v 8.07 hod. 1.3/ Z rozhodnutí o úpadku č. j. KSBR 40(32) INS 2062/2009-A-44, že úpadek dlužníka byl soudem osvědčen dne 5. srpna 2009 a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Jana Barvínková. Posledním dnem lhůty k přihlašování pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení bylo 4. září 2009. 1.4/ Z usnesení č.j. KSBR 40 (32) INS 2062/2009-B-15, že dne 10. září 2009 byla dlužníku povolena reorganizace.

1.5/ Ze zápisu o zvláštním přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek z přezkumného jednání, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka ve výši 705.225,60 Kč byla u přezkumného jednání konaného dne 4. listopadu 2009 zjištěna ve výši 329.761,80 Kč a že insolvenční správkyně dlužníka JUDr. Jana Barvínková popřela pravost nevykonatelné pohledávky žalobce přihlášené z titulu penalizační faktury FVP8053 ve výši 375.463,80 Kč proto, že žalobce nedoložil nárok na smluvní pokutu a co do výše 375.000,-Kč pro chybný výpočet smluvní pokuty.

1.6/ Z usnesení č.j. KSBR 24 (32) INS 2062/2009-B-67, že dne 21. prosince 2009 soud potvrdil usnesení schůze věřitelů o odvolání soudem ustanovené insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové z funkce a o ustanovení insolvenčního správce Ing. Petra Sedláčka.

2/ Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení v insolvenční věci dlužníka soud zjistil, že přihláška č. 177 nevykonatelných pohledávek žalobce v celkové výši 705.225,60 Kč do insolvenčního řízení byla odevzdána orgánu, který má povinnost ji insolvenčnímu soudu doručit-Poště-včas 4. září 2009 a že jako důvod vzniku pohledávky ve výši 375.463,80 Kč žalobce uvedl kupní smlouvu 1/2007 a fakturu č. FVP8053. 3/ Z vyrozumění o popření pohledávky datovaného 10. listopadu 2009 a ze shodného tvrzení účastníků řízení na jednání soud zjistil, že vyrozumění o popření pohledávky, ve kterém byl žalobce poučen o lhůtě k podání žaloby na určení pohledávky, bylo žalobci doručeno dne 13. listopadu 2009. 4/ Ze žaloby v této věci (č. l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 30. listopadu 2009, tedy včas ve stanovené lhůtě. 5/ Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem soud zjistil, že v oddílu C, vložce 16922 je od 24. května 2000 zapsána společnost HORVAN CZ s.r.o. (žalobce), jejímž předmětem podnikání v roce 2007 bylo (mimo jiné) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

6/ Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně soud zjistil, že v uvedeném rejstříku je od 1. července 1992 v oddílu C, vložce 6441, zapsána obchodní společnost FEREX-ŽSO spol. s r.o. (dlužník), ), jehož předmětem podnikání v roce 2007 bylo (mimo jiné) slévárenství a že od 20. května 1996 byl do obchodního rejstříku dlužníka zapsán prokurista Ing. Jaromír Jiřičný.

7/ Ze shodných tvrzení účastníků na jednání konaném dne 12. března 2012 a z kupní smlouvy č. 1/2007 soud zjistil, že dlužník (jednající prokuristou Ing. Jaromírem Jiřčiným) jako kupující a žalobce jako prodávající uzavřeli dne 5. ledna 2007 kupní smlouvu č. 1/2007, na základě které žalobce dodal dlužníkovi zboží-kovový odpad a že dlužník se dostal do prodlení se zaplacením dodaného zboží tak, jak uvedeno v žalobě; z kupní smlouvy č. 1/2007 soud zjistil, že se strany kupní smlouvy písemně dohodly na tom, že v případě prodlení se zaplacením závazku vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8/ Ze shodných tvrzení účastníků na jednání konaném dne 12. března 2012 a smlouvy o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy č. 2/2007 soud zjistil, že dlužník (jednající prokuristou Ing. Jaromírem Jiřčiným) jako přepravující a žalobce jako plátce přepravného uzavřeli dne 9. ledna 2007 smlouvu o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy č. 2/2007, z titulu které žalobce vyúčtoval dlužníkovi přepravné a nevyplacené výdaje; ze smlouvy o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy č. 2/2007 soud zjistil, že se strany smlouvy písemně dohodly na tom, že v případě prodlení se zaplacením závazku vůči plátci přepravného byl přepravující povinen plátci přepravného zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

9/ Z penalizačních faktur č. FVP8050 a č. FVP8049 a příloh, faktur č. FV70860, FV70883, FV70884, FV70893, FV70906, FV70909, FV70914, FV70916, FV70917, FV70924, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-166/2007 uzavřené dne 14. prosince 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 30. 11. 2007 a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 30. prosince 2008 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 24. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70860, 70883, 70884, 70893, 70906, 70909, 70914, 70916, 70917, 70924 smluvní pokutu ve výši 5.534,12 Kč a 8.604,57 Kč a úrok z prodlení ve výši 4.282,84 Kč a 6.480,83 Kč.

10/ Z penalizačních faktur č. FVP 8047 a FVP 8048 a příloh, faktur č. FV70781, FV70791, FV70794, FV70795, FV70804, FV70805, FV70809, FV70816, FV70827, FV70916, FV70831, FV70836, FV70837, FV70838, FV70857, FV70859, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-153/2007 uzavřené dne 29. listopadu 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-133/2007 uzavřené dne 6. listopadu 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 30. 11. 2007 a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 30. prosince 2008 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 24. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70781, 70791, 70794, 70795, 70804, 70805, 70809, 70816, 70827, 70916, 70831, 70836, 70837, 70838, 70857, 70859 smluvní pokutu ve výši 25.882,43 Kč a 409,97 Kč a úrok z prodlení ve výši 21.962,45 Kč a 386,79 Kč.

11/ Z penalizační faktury č. FVP8046 a přílohy k faktuře, faktur č. FV70668, FV70681, FV70682, FV70683, FV70690, FV70692, FV70702, FV70705, FV70706, FV70718, FV70719, FV70720, FV70729, FV70734, FV70739, FV70741, FV70742, FV70743, FV70744, FV70747, FV70748, FV70753, FV70754, FV70756, FV70757,

FV70760, FV70761, FV70765, FV70775, faxového podání označeného jak Úhrada závazku , výpisu poř. č. 7 z účtu žalobce vedeného u Komerční banky, a.s., Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-120/2007 uzavřené dne 15. října 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-124/2007 uzavřené dne 23. října 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-126/2007 uzavřené dne 25. října 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-128/2007 uzavřené dne 29. října 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-133/2007 uzavřené dne 6. listopadu 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 30. 11. 2007 a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 30. prosince 2008 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 24. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70668, 70681, 70682, 70683, 70690, 70692, 70702, 70705, 70706, 70718, 70719, 70720, 70729, 70734, 70739, 70741, 70742, 70743, 70744, 70747, 70748, 70753, 70754, 70756, 70757, 70760, 70761, 70765, 70775 smluvní pokutu ve výši 87.089,52 Kč a úrok z prodlení ve výši 74.554,28 Kč.

12/ Z penalizačních faktur č. FVP8044 a FVP8045 a příloh k fakturám, faktury č. FV70584, FV70585, FV70586, FV70592, FV70593, FV70594, FV70596, FV70601, FV70603, FV70609, FV70610, FV70615, FV70618, FV70624, FV70629, FV70632, FV70633, FV70641, FV70645, FV70655, FV70654, FV70656, FV70658, FV70662, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-103/2007 uzavřené dne 20. září 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-105/2007 uzavřené dne 21. září 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-109/2007 uzavřené dne 25. září 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-111/2007 uzavřené dne 5. října 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-113/2007 uzavřené dne 8. října 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-115/2007 uzavřené dne 10. října 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 17. 10. 2007 a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 30. 10. 2007 a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 5. ledna 2008 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 24. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70584, 70585, 70586, 70592, 70593, 70594, 70596, 70601, 70603, 70609, 70610, 70615, 70618, 70624, 70629, 70632, 70633, 70641, 70645, 70655, 70654, 70656, 70658, 70662 smluvní pokutu ve výši 22.160,19 Kč a 47.808,97 Kč a úrok z prodlení ve výši 18.647,77 Kč a 42.823,73 Kč.

13/ Z penalizačních faktur č. FVP8041, FVP8042 a FVP8043 a příloh k fakturám, faktury č. FV70497, FV70503, FV70509, FV70510, FV70513, FV70521, FV70522, FV70525, FV70526, FV70529, FV70539, FV70541, FV70542, FV70554, FV70555, FV70557, FV70558, FV70560, FV70561, FV70562, FV70564, FV70566, FV70572, FV70573, FV70574, FV70575, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-94/2007 uzavřené dne 6. září 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-93/2007 uzavřené dne 6. září 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-98/2007 uzavřené dne 17. září 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-103/2007 uzavřené dne 20. září 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 31. 8. 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 31. 8. 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 30. 9. 2007 a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 30. 9. 2007 a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 8. ledna 2009 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 23. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70497, 70503, 70509, 70510, 70513, 70521, 70522, 70525, 70526, 70529, 70539, 70541, 70542, 70554, 70555, 70557, 70558, 70560, 70561, 70562, 70564, 70566, 70572, 70573, 70574, 70575 smluvní pokutu ve výši 16.516,24 Kč, 63.269,46 Kč a 25.343,66 Kč a úrok z prodlení ve výši 13.773,35 Kč, 54.715,55 Kč a 23.123,93 Kč.

14/ Z penalizačních faktur č. FVP8039 a FVP8040 a příloh k fakturám, faktury č. FV70393, FV70394, FV70397, FV70398, FV70401, FV70404, FV70419, FV70420, FV70425, FV70426, FV70430, FV70436, FV70449, FV70450, FV70451, FV70452, FV70453, FV70454, FV70460, FV70461, FV70463, FV70464, FV70465, FV70469, FV70470, FV70471, FV70472, FV70473, FV70476, FV70478, FV70480, FV70481, FV70486, FV70487, FV70488, FV70491, FV70492, FV70493 Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a ke dni 31. 8. 2007, faktury č., Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 10. 8. 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 24. 8. 2007 a Přílohy k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 31 . 8. 2007 a Přílohy k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 31 . 8. 2007 a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 9. ledna 2009 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 22. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70393, 70394, 70397, 70398, 70401, 70404, 70419, 70420, 70425, 70426, 70430, 70436, 70449, 70450, 70451, 70452, 70453, 70454, 70460,70461, 70463, 70464, 70465, 70469, 70470, 70471, 70472, 70473, 70476, 70478, 70480, 70482, 70486, 70487, 70488, 70491, 70492, 70493 smluvní pokutu ve výši 81.643,91 Kč a 69.636,21 Kč a úrok z prodlení ve výši 68.081,92 Kč a 59.439,65 Kč.

15/ Z penalizačních faktur č. FVP8036, FVP8037 a FVP8038 a příloh k fakturám, faktury č. FV70282, FV70295, FV70296, FV70297, FV70300, FV70306, FV70308, FV70312, FV70317, FV70321, FV70322, FV70324, FV70326, FV70332, FV70333, FV70334, FV70346, FV70347, FV70349, FV70353, FV70357, FV70358, FV70361, FV70362, FV70363, FV70368, FV70370, FV70371, FV70377, FV70383, FV70387, FV70389, FV70392, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a ke dni 24. 7. 2007 a Přílohy k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 2. 8. 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 6. 8. 2007 a Přílohy k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohod o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 24 . 8. 2007 a Příloh k dohodám o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 9. ledna 2009 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 22. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70282, 70295, 70296, 70297, 70300, 70306, 70308, 70312, 70317, 70321, 70322, 70324, 70326, 70332, 70333, 70334, 70346, 70347, 70349, 70353, 70357, 70358, 70361, 70362, 70363, 70368, 70370, 70371, 70377, 70383, 70387,70389, 70392 smluvní pokutu ve výši 14.415,12 Kč, 70.681,84 Kč a 19.882,98 Kč a úrok z prodlení ve výši 10.761,72 Kč, 56.033,29 Kč a 16.697,77 Kč.

16/ Z penalizačních faktur č. FVP8034 a FVP8035 a příloh k fakturám, faktury č. FV70168, FV70169, FV70172, FV70186, FV70190, FV70191, FV70192, FV70197, FV70202, FV70205, FV70206, FV70207, FV70209, FV70210, FV70215, FV70217, FV70218, FV70219, FV70220, FV70223, FV70224, FV70229, FV70231, FV70232, FV70233, FV70236, FV70246, FV70247, FV70248, FV70251, FV70253, FV70259, FV70263, FV70265, FV70267, FV70269, FV70273, FV70276, FV70277, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a ke dni 18.6. 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 18.6. 2007 a Přílohy k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 30. 6. 2007 a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 9. 7. 2007 a Přílohy k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni

10. 7. 2007 a Přílohy k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 24. 7. 2007 a Přílohy k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 31. 7. 2007 a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 12. ledna 2009 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 21. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70168, 70169, 70172, 70186, 70190, 70191, 70192, 70197, 70202, 70205, 70206, 70207, 70209, 70210, 70215, 70217, 70218, 70219, 70220, 70223, 70224, 70229, 70231, 70232, 70233, 70236, 70246, 70247, 70248, 70251 70253, 70259, 70263, 70265, 70267, 70269, 70273, 70276, 70277 smluvní pokutu ve výši 103.295,07 Kč a 90.150,62 Kč a úrok z prodlení ve výši 84.857,79 Kč a 77.381,26 Kč.

17/ Z penalizační faktury č. FVP8032 a přílohy k faktuře, faktury č. FV70004, FV70005, FV70006, FV70007, FV70008, FV70009, FV70011, FV70012, FV70013, FV70026, FV70028, FV70030, FV70031, FV70034, FV70043, FV70046, FV70053, FV70054, FV70055, FV70056, FV70057, FV70059, FV70060, FV70061, výpisu poř. č. 4/2007 a 5/2007 z účtu žalobce vedeného u Československé obchodní banky, a.s., Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-25/2007 uzavřené dne 21. března 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-30/2007 uzavřené dne 29. března 2007, Smlouvy o postoupení pohledávky č. 46962883-31/2007 uzavřené dne 29. března 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 31. 3. 2007 a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 30. 4. 2007 a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 16. ledna 2009 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 18. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70004, 70005, 70006, 70007, 70008, 70009, 70011, 70012, 70013, 70026, 70028, 70030, 70031, 70034, 70043, 70046, 70053, 70054, 70055, 70056, 70057, 70059, 70060, 70061 smluvní pokutu ve výši 64.842,70 Kč a úrok z prodlení ve výši 55.633,25 Kč.

18/ Z penalizačních faktury č. FVP8033 a přílohy k faktuře, faktury č. FV70065, FV70066, FV70006, FV70071, FV70074, FV70076, FV70082, FV70083, FV70085, FV70086, FV70087, FV70094, FV70095, FV70099, FV70102, FV70104, FV70105, FV70106, FV70107, FV70111, FV70112, FV70113, FV70114, FV70116, FV70117, FV70118, FV70120, FV70131, FV70171, FV70137, FV70138, FV70141, FV70143, FV70146, FV70148, FV70149, FV70150, FV70151, FV70152, FV70155, FV70156, FV70159, FV70162, výpisu poř. č. 5/2007 z účtu žalobce vedeného u Československé obchodní banky, a.s., Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 30. 4. 2007 a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 15. 5. 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 23. 5. 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 29. 5. 2007, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 31. 5. 2007 a Přílohy č. 2 k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 18. 6. 2007 a Přílohy k dohodě o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků a návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 15. ledna 2009 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi dne 18. dubna 2008 za pozdní úhradu faktur č. 70065, 70066, 70071, 70074, 70076, 70082, 70083, 70085, 70086, 70087, 70094, 70095, 70099, 70102, 70104, 70105, 70106, 70107, 70111, 70112, 70113, 70114, 70116, 70117, 70118, 70120, 70131, 70171, 70137, 70138, 70141, 70143, 70146, 70148, 70149, 70150, 70151, 70152, 70155, 70156, 70159, 70162 smluvní pokutu ve výši 148.561,10 Kč a úrok z prodlení ve výši 123.228,74 Kč.

19/ Z Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 soud zjistil, že dne 3. března 2008 dlužník uznal dluh vůči žalobci z titulu kupních smluv na dodávky šrotu na roky 2007 a 2008 a smlouvy o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní nákladní dopravy za rok 2007 ve výši 11.811.732,22 Kč a zavázal se z uznaného dluhu zaplatit 3.000.000,-Kč do 31. srpna 2008 (čl. I). V případě dodržení podmínek této smlouvy ze strany dlužníka žalobce prohlásil, že (mimo jiné) stanovenou dobu splatnosti prodlužuje a stanoví ji na neurčito s tím, že splatnost dluhu nebo jeho části, dle své volby stanoví na 28 dnů počítáno ode dne doručení písemné výzvy a že posunutí splatnosti na dobu neurčitou poskytuje bezúročně a že nebude požadovat za prodloužení splatnosti žádné náhrady (čl. V).

20/ Z listiny označené jako Odstoupení od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008, ze dne 3.3.2008 soud zjistil, že podáním doručeným dlužníkovi dne 1. dubna 2008 odstoupil žalobce od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 3. března 2008 (bod 13), neboť žalobce neprovedl úhradu dle bodu. I .

21/ Z listin označených jako Výzva , Upozornění , Předžalobní upomínka a Opakovaná předžalobní upomínka soud zjistil, že v podáních datovaných 1. dubna 2008, 15. dubna 2008, 29. dubna 2008 a 14. května 2008 vyzýval žalobce dlužníka k zaplacení dluhu po splatnosti 17.787.533,21 Kč, v souvislosti s odstoupením od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 ze dne 3. března 2008 pro nezaplacení částky 3.000.000,-Kč.

22/ Z protokolu o trestním oznámení sepsaným u Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, soud zjistil, že dne 9. června 2008 oznámil jednatel žalobce, že zástupci dlužníka mohl být spáchán trestný čin, neboť došlo ke zpronevěře zboží žalobce, který byl utvrzován v tom, že když dodá zboží, bude mu zaplaceno a bude dodržena Dohoda o obchodní spolupráci pro rok 2008 uzavřená s dlužníkem dne 3. března 2008.

II. Závěr o skutkovém stavu věci: Na základě provedených důkazů učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci:

Žaloba v této věci je včasná a popření pravosti řádně přihlášené pohledávky bylo účinné. Žalobce pak provedenými důkazy prokázal, že dlužník jako kupující a žalobce jako prodávající uzavřeli dne 5. ledna 2007 kupní smlouvu č. 1/2007, ve které se strany písemně dohodly na tom, že v případě prodlení se zaplacením závazku vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, že na základě uzavřené kupní smlouvy žalobce dodal dlužníkovi zboží-kovový odpad a dlužník se dostal do prodlení se zaplacením dodaného zboží

a že dne 9. ledna 2007 dlužník jako přepravující a žalobce jako plátce přepravného uzavřeli smlouvu o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy č. 2/2007, z titulu které žalobce vyúčtoval dlužníkovi přepravné a nevyplacené výdaje a že se strany smlouvy písemně dohodly na tom, že v případě prodlení se zaplacením závazku vůči plátci přepravného byl přepravující povinen plátci přepravného zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

III. Právní posouzení věci:

Podle ust. § 1 obchodního zákoníku v rozhodném znění (dále jen obch.zák.) obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související. Uvedené právní vztahy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá tento zákon.

§ 2 obch.zák. určoval, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem podle tohoto zákona je (mimo jiné) osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

V daném případě soud konstatoval, že v předmětné době (v letech 2007 a 2008) bylo předmětem podnikání žalobce koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a předmět podnikání dlužníka bylo slévárenství. Předmětem kupní smlouvy pak bylo dodávání kovového odpadu žalobcem dlužníkovi.

Na tomto základě soud uzavřel, že v projednávané věci se jedná o závazkový vztah vzniklý mezi podnikateli (osobami zapsanými v obchodním rejstříku), týkající se jejich podnikatelské činnosti (má souvislost s podnikatelskou činností obou stran daného závazkového vztahu)-tzv. relativní obchod-jež se řídí obchodním zákoníkem.

Mezi žalobcem a žalovaným není sporu o tom, že smlouvou, na jejímž základě uplatňuje žalobce vůči žalovanému pohledávku z titulu smluvní pokuty, je výše označená kupní smlouva č. 1/2007, kterou uzavřel dlužník jako kupující a žalobce jako prodávající dne 5. ledna 2007 a smlouva o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy č. 2/2007, kterou uzavřel dlužník jako přepravující a žalobce jako plátce přepravného dne 9. ledna 2007, o tom, že na základě označené kupní smlouvy žalobce dodal dlužníkovi zboží-kovový odpad a na základě označené smlouvy o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy žalobce zaplatil přepravné a výdaje z veřejné drážní dopravy, ani o tom, že se dlužník dostal do prodlení se zaplacením dodaného zboží, přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy tak, jak uvedeno v žalobě po jejím doplnění.

Ze samotného textu kupní smlouvy č. 1/2007 se podává, že byla platně uzavřena a obsahuje náležitosti kupní smlouvy ve smyslu ust. § 409 odst. 1 a 2 obch.zák., neboť se v ní prodávající zavázal dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavázal zaplatit kupní cenu.

Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník obsahuje (a v posuzované době obsahoval) pouze některá ustanovení o smluvní pokutě, vycházel soud při posuzování smluvní pokuty z občanskému zákoníku.

Podle ust. § 544 občanského zákoníku:

(1) Sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda.

(2) Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

V posuzovaném případě žalobce prokázal, že si strany kupní smlouvy č. 1/2007 písemně dohodly smluvní pokutu-konkrétně se dohodly na tom, že v případě prodlení se zaplacením závazku vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení a

že si strany smlouvy o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy č. 2/2007 písemně dohodly smluvní pokutu-konkrétně se dohodly na tom, že v případě prodlení se zaplacením závazku vůči dlužníkovi je žalobce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

V daném případě se účastníci řízení shodli, že za dlužníka při podpisu smlouvy nejednal jeho jednatel (§ 13 obch.zák.), ale jeho prokurista (§ 14 obch.zák.). Mezi stranami nebyly pochybnosti o tom, že právní úkon prokuristy při uzavření kupní smlouvy (a dohodnutí smluvní pokuty) se týkal provozu podniku dlužníka.

K namítané nesprávnosti vypočítané výše smluvní pokuty a úroků z prodlení soud konstatuje, že po přepočítání jednotlivých smluvních pokut a úroků z prodlení dospěl k vyšší částce než jakou požadoval v žalobě žalobce (úrok z prodlení podle výpočtu soudu činil 846.640,51 Kč a smluvní pokuta 975.619,46 Kč, celkem tedy 1.822.259,90 Kč). Soud dále konstatuje, že vzhledem k tomu, že žalobce požadoval smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, počítal soud tuto výši smluvní pokuty přesto, že z provedeného dokazování vyplynulo, že ve smlouvě o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní dopravy č. 2/2007 strany písemně dohodly smluvní pokutu ve vyšší výši (0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení). Pokud žalovaný namítal, že žalobce nemá nárok na účtování žádných sankcí vzhledem k článku V. Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 ze 3. března 2008, soud konstatuje, že v řízení bylo prokázáno, že nebyla naplněna podmínka zakotvená v čl. I., tedy že dlužník do 31. srpna 2008 nezaplatil žalobci částku 3.000.000,-Kč. V závěru řízení pak to, že dlužník tuto podmínku splnil, žalovaný ani netvrdil.

Soud přisvědčil žalovanému v tom směru, že každá smluvní pokuta je samostatným právním nárokem a právo na zaplacení smluvní pokuty je samostatným majetkovým nárokem s vlastním, samostatným skutkovým základem. (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 5280/2009, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3854/2011, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4503/2009), avšak nikoliv v tom, že by jednotlivé smluvní pokuty (z jednotlivých penalizovaných faktur) vyúčtované jednou penalizační fakturou musely být přihlašovány do insolvenčního řízení samostatně. Uplatňuje-li žalobce nárok na zaplacení smluvní pokuty, musí jej (tak jako při uplatnění každého peněžitého nároku, jenž nemá povahu příslušenství pohledávky) vyčíslit uvedením peněžité částky, jejíhož zaplacení se domáhá. Podstatné je, aby-i přes výsledné sečtení jednotlivých smluvních pokut a úroků z prodlení-byly jednotlivé smluvní pokuty identifikovatelné co do zjištění, zda a jak dlouho byl dlužník s platbou v prodlení a aby byla známa výše každé jednotlivé smluvní pokuty a úroku z prodlení, což bylo v daném řízení-po doplnění žaloby-splněno.

Na tomto základě soud ve výroku I. žalobě v plném rozsahu vyhověl. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, který určuje, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovanému se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 23. dubna 2012

: Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Pařízková