23 Nd 63/2013
Datum rozhodnutí: 21.03.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
23 Nd 63/2013


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy
JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně ARGEMON INVEST s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Dr. Stejskala 113/2, PSČ 370 01, IČO 28067592, zastoupené JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., se sídlem v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II. 30a, proti žalovanému M. Č. , zastoupenému opatrovníkem statutárním městem Ostrava Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, PSČ 710 16, o zaplacení částky 1 015 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 45 EC 574/2009, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 45 EC 574/2009
se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Odůvodnění:


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. března 2013

JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu