23 Nd 365/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.23 Nd 365/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobce Ing. M. M., zastoupeného Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, proti žalovaným 1) R. Č. a 2) Ing. arch. I. D. , oběma zastoupeným Mgr. Ivanou Stlukovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, o zaplacení 2 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 13 C 87/2013, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 13 C 87/2013 se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Odůvodnění:

Okresní soud v Opavě předložil předmětný spis Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) přípisem ze dne 29. 11. 2013 k rozhodnutí o návrhu žalobce na delegaci vhodnou Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (č. l. 60 spisu) ve smyslu § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Opavě a Obvodnímu soudu pro Prahu 1, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobce na přikázání věci jinému soudu posoudil a dospěl k závěru, nejsou podmínky pro delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř.
Podle § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř. je v dané věci místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, jestliže podle uvedených ustanovení je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má tato osoba, jako žalovaný, bydliště. Podle obsahu spisu měli žalovaní v době zahájení řízení ve věci bydliště v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1. Podle § 11 o. s. ř. jsou pro určení místní příslušnosti až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaní uplatnili námitku místní nepříslušnosti soudu ve smyslu § 105 odst. 1 o. s. ř. při prvním úkonu, který jim příslušel (č. l. 48 až 50 spisu).
Okresní soud v Opavě by tedy za dané situace měl vyslovit svoji místní nepříslušnost a postoupit věc k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 1.
Na základě ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána a v případě, kdy věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti, též k důvodu, pro který by měla být přikázána.
Protože v posuzovaném případě nejsou splněny podmínky k přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., Nejvyšší soud věc vedenou u Okresního soudu v Opavě podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepřikázal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. ledna 2014
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu