23 Nd 269/2013
Datum rozhodnutí: 24.10.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
23 Nd 269/2013U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně P. K. , zastoupené JUDr. Markétou Krejčovou, advokátkou, se sídlem Dolní Česká 1, Znojmo, proti žalovanému R. K. , o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 24 C 117/2012, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 24 C 117/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě .

O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2013


JUDr. Pavel H o r á k, Ph.D.
předseda senátu