23 Nd 158/2013
Datum rozhodnutí: 05.06.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
23 Nd 158/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci projednání dědictví po zemřelém F. M., za účasti dědiců D. K. a V. M., vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 D 999/2012, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 D 999/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Novém Jičíně.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo, jak vyplývá z obsahu spisu, neodporoval (§ 169 odst. 2 občanského soudního řádu).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 5. června 2013

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu