23 Nd 13/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
23 Nd 13/2013


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci projednání dědictví po O. K. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1372/2012, za účasti dědiců 1) Ing. K. K., CSc. , 2) E. K. T. , o návrhu dědiců na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1372/2012 se přikazuje k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Znojmě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se tím vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2013


JUDr. Ing. Jan Hušek
předseda senátu