23 Nd 120/2014
Datum rozhodnutí: 25.08.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.23 Nd 120/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně Wüstenrot - stavební spořitelny a.s., se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, IČO 47115289, zastoupené JUDr. Pavlem Odstrčilem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Pod Lipami 52, proti žalovaným 1. J. L., 2. P. Z., 3. Ing. arch. J. Ž. , o zaplacení částky 324 676,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu
ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 13 C 46/2011, o návrhu třetí žalované na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 13 C 46/2011, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. srpna 2015

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu