23 Nd 115/2013
Datum rozhodnutí: 24.04.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
23 Nd 115/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. L. F., zastoupeného JUDr. Jarmilou Zichovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Pellicova 2c, proti žalované Sberbank CZ, a .s., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 129, identifikační číslo 25 08 33 25, o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4, pod sp. zn. 48 C 38/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4, pod sp. zn. 48 C 38/2013, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2013


JUDr. Ing. Jan Hušek
předseda senátu