23 Nd 114/2013
Datum rozhodnutí: 29.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 169 odst. 2 o. s. ř.
23 Nd 114/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobkyně V. P. , zastoupené opatrovníkem Městským úřadem Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí, se sídlem ve Znojmě, nám. Armády 8, PSČ 670 39, proti žalovanému J. B. , o určení otcovství a úhradu osobních potřeb, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 7 C 15/2013, o návrhu tohoto soudu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Znojmě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 7 C 15/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě .
O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Pavel H o r á k , Ph.D.
předseda senátu