23 Nd 112/2013
Datum rozhodnutí: 06.06.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
23 Nd 112/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud Českérepubliky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce L. S. , proti žalované M. V. , zastoupené JUDr. Jaroslavem Poláčkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 53, o určení otcovství a o úpravě výchovy a výživy k nezletilé M. V. , zastoupené Městským úřadem v Holicích jako opatrovníkem, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 8 C 95/2012, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 8 C 95/2012 se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje Okresnímu soudu ve Zlíně.


Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo, jak vyplývá z obsahu spisu, neodporoval.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. června 2013


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu