23 Nd 10/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 o. s. ř.
23 Nd 10/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci dědictví po J. A., za účasti jediné právní nástupkyně MUDr. J. B. , vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 17 D 928/2012, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 17 D 928/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2013


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu