23 Cdo 794/2014
Datum rozhodnutí: 07.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.23 Cdo 794/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobce T. G., místem podnikání Havířov, V. K. Klicpery č. 2861, IČO 7502843, zastoupeného Mgr., Ing. Petrem Blažkem, advokátem se sídlem Havířov, Moskevská č. 24a/1440, PSČ 736 01, proti žalovanému Ing. J. M., místem podnikání Dolní Těšetice č. 1, zastoupenému JUDr. Naděždou Dědkovou, advokátkou se sídlem Zlín, Sadová č. 6, PSČ 760 01, o zaplacení 79 102 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 16 EC 27/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 3. října 2013, č. j. 12 Co 561/2012 - 112, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 3. října 2013, č. j. 12 Co 561/2012 - 11, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. května 2014
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu