23 Cdo 775/2014
Datum rozhodnutí: 01.04.2014
Dotčené předpisy: o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 775/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobkyně I. H. , zastoupené JUDr. Ludmilou Krejčí, advokátkou se sídlem v Brně, Starobrněnská č. 13, proti žalované České pojišťovně ZDRAVÍ, a. s., se sídlem v Praze 10, Litevská č. 1174/8, IČO 49240749, zastoupené JUDr. Tomášem Sirovátkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Helénská č. 1799/4, o zaplacení částky 62.400,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10, pod sp. zn. 14 C 319/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2013, č. j. 23 Co 14/2013-212, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2013, č. j. 23 Co 14/2013-212, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. dubna 2014

JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu